Otvorený list k návrhu obmedziť prístup žien k interrupciám
Rozhodnutie o podstúpení interrupcie nie je jednoduché a často ani netušíme, aké okolnosti musia ženy zvažovať a pred akými voľbami stoja. Je neprípustné, aby sa takáto citlivá a výsostne individuálna a intímna situácia, akou je rozhodnutie o pokračovaní alebo nepokračovaní v tehotenstve, stala predmetom štátnej kontroly. Potrebujeme ísť cestou dôvery, podpory a solidarity, a nie zákazov, stigmatizácie a ubližovania." Prečítajte si otvorený lisť poslancom a poslankyniam NR SR. 

Ženská literárna tradícia: Virginia Woolf a Hana Gregorová
Hana Gregorová – príslušníčka „porobeného“ národa, manželka známeho spisovateľa. Virginia Woolf – príslušníčka svetového impéria, známa spisovateľka. Čo spája tieto na prvý pohľad také odlišné súčasníčky, feministky Virginiu Woolf a Hanu Gregorovú? Čítajte úryvok z monografie Jany Cvikovej Ku konceptualizácii rodu v myslení o literatúre.

Ohlasy na knihu Potopené duše
Vyberáme z mediálnych ohlasov na knihu Potopené duše. Z tvorby slovenských poetiek v prvej polovici 20. storočia, ktorú zostavila literárna vedkyňa Andrea Bokníková. Za jedinečnú čítanku získala 
Cenu literárnej akadémie Panta Rhei Awards 2017 a bola nominovaná na ocenenie Krištáľové krídlo.

Zárodok netvora vo vlasti
„On je tu, medzi nami, dvíha ohyzdnú hlavu, chrlí jed, aj keď je ešte malý, skrútený ako húsenica na liste, je tu, priamo v srdci Anglicka. Vari nie z tohto zárodku sa šíri hrozba, že fašisti ´prakticky okliešťujú... slobodu žien´?“ Prečítajte si úryvok z eseje Tri guiney, ktorú Virginia Woolf napísala v roku 1938.

Erdős Virág: Rozprávka o hrochovi, čo sa bál očkovania
Okrem toho sa bál aj tých, čo všade pchajú / nos, / aj keď by sa to nemalo.
Okrem toho sa bál aj vlastného tieňa, že ho jedného dňa zatieni.
Okrem toho sa bál aj chúlostivých otázok, ktoré už na všetko dostali odpoveď.