Dve predstavenia Tichý bič vo februári
Ak sa nechcete rozptýliť ani pobaviť, ba ani zabudnúť na problémy so štrajkom učiteliek a učiteľov, s výpoveďami zdravotných sestier a aroganciou vlády, príďte si pozrieť inscenáciu novej hry autorky Jany Juráňovej Tichý bič. V Modrom salóne SND v Bratislave v piatok 5. februára a v nedeľu 7. februára.

Prechyľovanie: áno – nie?
Navštívte seminár zameraný na problematiku prechyľovania ženských priezvisk a zistite viac o genéze, podobách a problémoch, ktoré sa s prechyľovaním spájajú. Seminár sa uskutoční v utorok 9. februára. Po jeho skončení budú od 18.00 diskutovať za okrúhlym stolom zakladateľka feministickej lingvistiky v Českej republike Jana Valdrová, germanistka a zakladateľka prvej feministickej organizácie na Slovensku ASPEKT Jana Cviková, Milan Harvalík z Ústavu pro jazyk český (AV ČR) a Matej Považaj z Jazykovedného ústavu Ľudovíta štúra (SAV).

Nevedela ustúpiť. O živote a práci F. Plamínkovej
5. februára sme si pripomenuli výročie narodenia Františky F. Plamínkovej. O jej živote a práci píše Eva Gatialová.

Spomienky na Františku Plamínkovú
Vo svojich Spomienkach píše Gregorová aj o nezabudnuteľnej feministke, političke, poslankyni Františke Plamínkovej: Vravievalo sa o nej, že bývala na schôdzach málo zhovievavá, práve aj v rozhovoroch a v styku s ľuďmi vôbec. Bola to však pozitívna črta jej povahy, nestrpela totiž nevecné, zdĺhavé reči a neproduktívne zasahovanie do debát.

Františka Plamínková v knižnici ASPEKTU
Pred 141 rokmi sa narodila Františka Plamínková –  politička, senátorka a zakladateľka Ženskej národnej rady. Prečítajte si viac o jej živote a práci v knižnici ASPEKTU.