Vypískajme spolu násilie páchané na ženách
Kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách aj tento rok upozorní na to, že ženy na Slovensku zažívajú násilie, ktoré sa často deje za zavretými dverami a zostáva skryté. Od 25. novembra do 6. decembra budeme môcť v uliciach siedmich miest vidieť výstavu Umlčané svedkyne a pískaním na píšťalkách vyjadriť odmietavý postoj voči násiliu páchanému na ženách.

ASPEKT podporuje Istanbulský dohovor
Prevencia. Ochrana. Stíhanie. Jednotný prístup. To sú štyri piliere, na ktorých stavia Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu, známy ako Istanbulský dohovor. Pozrite si infografiky, ktoré približujú jeho obsah a dôvody, prečo ho potrebujeme.

Ženy zažívajú násilie. Verejnosť im stále neverí
Výsledky prieskumu o násilí páchanom na ženách ukazujú, že na Slovensku žije veľa žien, ktoré zažili alebo zažívajú násilie. Podľa najnovších výsledkov Eurobarometra je však zrejmé, že postoj verejnosti k násiliu je veľmi benevolentný. Viac ako 20 rokov odvtedy, ako sa na Slovensku začalo násilie na ženách postupne tematizovať, si značná časť verejnosti myslí, že ženy zažívajúce násilie preháňajú alebo si vymýšľajú. Nízke je aj povedomie o službách, ktoré sú pre ženy dostupné na rôznych miestach Slovenska.

Občianky a revolucionárky (recenzia)
„Publikace nám nejen umožňuje identifikovat praktiky vylučování a kriticky nahlížet na převažující narativy, ale také překonat zneviditelňování aktérství těchto subjektů prostřednictvím konceptů, jakými jsou teorie každodenního odporu, koncept žitého občanství či koncept občanství jako kulturního scénáře. Důležitým přínosem publikace je především názorné ilustrování toho, proč feministické heslo ´osobní je politické´ zůstává stále relevantním." Vyberáme recenziu Markéty Mottlovej na knihu Občianky a revolucionárky.