Proměny práce v globálním kapitalismu: od globální továrny po globální domov
„Kniha z feministické perspektivy předkládá kritický popis společenské reality práce v současném globálním kapitalistickém systému a rozkrývá jak mechanismy prekarizace práce, tak ideologické legitimizace zhoršujících se pracovních podmínek. Publikace u nás vyplňuje určitou mezeru a je možné v ní spatřovat vítaný impuls pro kritiku kapitalismu a prekarizace práce, jejíž genderová dimenze u nás stále není dostatečně pojmenována.“
Recenzia Zuzany Uhde na knihu Feministky hovoria o práci. Ako sa ženy stávajú subjektmi kapitalizmu.

Sexizmus je chyba v reklame alebo „Teta holá – Ujo hovorí“
„Nikto netušil, že prvú anticenu Sexistický kix dostane z rozhodnutia verejnosti aj poroty zadávateľka v špecifickej role: žena, ktorá je ako kandidátka vo voľbách do NR SR zároveň propagovaným produktom – prezentuje sa ako politička ponúkajúca riešenia problémov, pričom na to paradoxne využíva prostriedky, ktorými seba samu ako političku diskvalifikuje. Navyše neoslabuje len svoje postavenie v novej funkcii, ale aj postavenie iných.“ O Sexistickom kixe píše Jana Cviková.

Nová reč bola najväčším dobrodružstvom exilu
„Tak ako si rozprávačka nezviazala vlasy ani pri hrozbe rozviazania pracovného pomeru, tak si ani autorka nezaviazala ústa planou vďačnosťou voči krajine, ktorá ju, síce po dlhšom čase a s výhradami, ale predsa prijala.“ Čítajte recenziu Eleny Elekovej na knihu Ireny Brežnej Nevďačná cudzin(k)a.