V Slovách_FM o Nevybavenej záležitosti
„Nevybavená záležitosť je výborná, hlboká knižka, ktorá hovorí o holubičom národe, v ktorom žijeme tu a teraz, a nevybavených veciach z našej minulosti. Čistá, výborná kniha bez moralizovania,“ hovorí o knihe Jany Juráňovej Juraj Kušnierik. V rozhlasovej relácii Slová_FM si môžete vypočuť viac o knihách finálovej desiatky Anasoft litera.

Sex v komunizme
Ako sa menila československá sexuológia v období od 50. do 80. rokov 20. storočia? Aké rodové a sexuálne režimy nastoľovala? V pondelok 22. septembra o 17.00 porozpráva sociologička Kateřina Lišková v knižnici ASPEKTU.

Knihy Kateřiny Liškovej v knižnici ASPEKTU
Ľudské práva žien, feministická reflexia pornografie, znásilnenie ako ústredná téma feminizmov a dôsledok rodových nerovností, rovné príležitosti žien a mužov vo vzdelávaní i zamestnaní. Čítajte publikácie Kateřiny Liškovej v knižnici ASPEKTU.

Normálny rod a perverzný sex
Kateřina Lišková o sexuologických diskurzoch v Československu v období normalizácie: „Sexuologie zřejmě poskytovala ´normalizovanému´ státu vědění, které stát mohl použít ke svým účelům. Zároveň mocně posilovala sekulární charakter komunistického státu. Jako disciplína přinášela sexuologie emancipační diskursy legitimizující slast, které se vymezují vůči náboženským doktrínám, jež sexualitu po staletí formovaly z hlediska ovlivňování prokreace...“

Otváracie hodiny knižnice v novom školskom roku
Knižnica ASPEKTU bude v novom školskom roku otvorená každý utorok a stredu od 14.00 do 18.00.