Nevybavená záležitosť v KC Dunaj
Literárna vedkyňa a prekladateľka Renáta Deáková predstaví novú knihu Jany Juráňovej Nevybavená záležitosť. Na stretnutie príde, z príbehu prečíta a o knihe porozpráva autorka Jana Juráňová. V stredu 23. apríla v bratislavskom KC Dunaj.

List čiernemu synovi
Navnaďte sa na dnešné divadelné predstavenie a prečítajte si poviedku Ireny Brežnej List čiernemu synovi. „Krehké starenky z našej štvrte ťa tiež volajú ´rozkošný černoško´. V nezlomnom koloniálnom duchu sa ako farebný zdrap zachoval už len detský príbeh o desiatich malých černoškoch. Akí rozkošní, akí hroziví sú títo černoškovia en masse!“

Judith Butler a Rámce války v knižnici ASPEKTU
V knižnici ASPEKTU si teraz môžete prečítať knihu Rámce války. Za které životy netruchlíme významnej politickej a feministickej teoretičky Judith Butler. Autorka sa prihovára verejnosti „prvého sveta“, ktorá sa hlási k demokratickým hodnotám a ľudským a občianskym právam. Prečo je prijateľné viesť vojnu alebo uplatňovať nadvládu nad druhými? Ako sa prihlásiť k požiadavkam nenásila? Butler vo svojej knihe Rámce války vychádza z presvedčenia, že život každého je do istej miery vždy v rukách druhých.