Výzva na ratifikáciu Istanbulského dohovoru
Účastníčky a účastníci celoslovenskej konferencie „Míľniky na ceste k ochrane a posilneniu žien – výzvy po 20 rokoch“ a ďalšia odborná verejnosť vyzývajú vládu SR a jej zodpovedné orgány, aby ratifikovali Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a boji proti nemu.

Slovo a dielo Anny Daučíkovej
Srdečne pozývame na prednášku a výstavu jednej z najvýznamnejších umelkýň zo Slovenska Anny Daučíkovej. Výstava sa bude konať od 26. januára do 19. februára v Open Gallery v Bratislave a prednášku si môžete prísť vypočuť v sobotu 28. januára do a4-priestoru pre súčasné umenie v Bratislave.

Chcem sprítomniť svoj rod, ale aj jeho spochybnenie
„Môj postoj je feministický v tom zmysle, že pre mňa sebainscenácia znamená v prvom rade vyjadrenie politického postoja. Chcem sprítomniť svoj rod, ale aj jeho spochybnenie vo sfére kultúry. Zaujímajú ma vonkajšie pohnútky tvorby. Som príznaková umelkyňa, ale nie som otrokyňou svojich príznakov." Nalaďte sa na dielo Anny Daučíkovej a prečítajte si rozhovor, ktorý s ňou robila Jana Cviková o výstave Gender Check.

Držiteľkami najvyšších štátnych vyznamenaní sú aj Zita Furková, Zora Jesenská, Ilona Németh a Daniela Šilanová
V pondelok 9. januára odovzdal prezident republiky najvyššie štátne vyznamenania za prínos k demokratickej spoločnosti, kultúre, dodržiavaniu ľudských práv, uchovávaniu pamäti.

Jan Palach, Zora Jesenská a ďalší v spomienkach Agneše Kalinovej
„V januári 1970 už oficiálne nastúpila normalizácia.“ O dobe a ľuďoch v nej čítajte v knihe Agneše Kalinovej a Jany Juráňovej Mojich 7 životov.