Medzinárodný deň proti násiliu páchanému na ženách
Už 26 rokov sa každoročne koná medzinárodná kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách, ktorá sa začína 25. novembra – na Medzinárodný deň proti násiliu páchanému na ženách. Zapojte sa aj vy do úsilia vytvárať spoločnosť bez násilia páchaného na ženách a dievčatách. Napríklad aj tak, že sa o téme dozviete viac.

Vytrvalá revolúcia
Pri príležitosti výročia Nežnej revolúcie vyberáme úryvok zo štúdie Shany Penn z knihy Občianky a revolucionárky. Ako, kedy, kde sa vylučujú nevhodné subjekty (ASPEKT 2015), ktorý hovorí o opozičnom hnutí Solidarita v Poľsku po vyhlásení stanného práva v roku 1981.

Kam sa podeli revolucionárky?
„V skutočnosti sa za príbehmi revolucionárov skrývajú aj príbehy revolucionárok a menej privilegovaných mužov, ktorí sa do historického kánonu takisto nedostali. Ako upozorňuje nielen feministická historiografia, aby hnutie vzniklo a pretrvalo, nestačí pár charizmatických lídrov. Rovnako ako všetky ´veľké´ dejinné udalosti aj sociálne hnutia tvoria v prvom rade ´malé´ dejiny každodennosti, ktorú majú v súvislosti s rodovou deľbou práce často na starosti práve ženy." Píše editorka knihy Občianky a revolucionárky Alexandra Ostertágová.

Editoriál knihy Potopené duše

„Táto čítanka prináša básne, od ktorých vzniku uplynulo sedemdesiat až sto rokov. Mnohé ostali len v rukopisoch a sprístupňujú sa po prvý raz, mnohé boli roztratené v periodikách a vychádzajú po prvýkrát knižne, mnohé z nich upadli do zabudnutia rovnako ako ich autorky," píše zostavovateľka čítanky Andrea Bokníková.