Za  literárnym kritikom Jozefom Bžochom

Pred 110 rokmi sa narodila Simone de Beauvoir
Pripomeňme si ju jej najznámejším dielom Druhé pohlavie v článku Ľubice Kobovej: "Najznámejší citát: ´Ženou sa nik nenarodí: stáva sa ňou´ dnes ovláda vari každá študentka či študent rodových štúdií. V zhustenej forme ilustruje to, že na socializácii do určených rodových rolí dievčat, chlapcov, žien, mužov, záleží. Často však zatieňuje množstvo zaujímavých postrehov a širšiu argumentáciu výkladu, ktorú autorka Druhého pohlavia predstavuje na niekoľkých stovkách strán."

12 otázok a odpovedí o Istanbulskom dohovore
Prečítajte si 12 otázok a odpovedí o Istanbulskom dohovore: prečo je dôležitý, čo môže priniesť ženám a dievčatám zažívajúcim násilie, ako sa Slovensko podieľalo na príprave dohovoru alebo čo má násilie na ženách spoločné s rodovou rovnosťou. ASPEKT vyberá otázky a odpovede, ktoré pripravila organizácia Možnosť voľby.