Ratifikácia Istanbulského dohovoru na Slovensku
V máji 2011 Slovenská republika podpísala Istanbulský dohovor, do platnosti zatiaľ nevstúpil. Jeho ratifikáciu v roku 2016 ohrozujú petície zo strany náboženských a ultrakonzervatívnych skupín.
25. november je označený ako Medzinárodný deň pre odstránenie násilia páchaného na ženách. Týmto dňom sa začína aj 16-dňová kampaň aktivizmu, ktorá potrvá do 10. decembra.
Aj Slovensko môže byť krajinou, ktorá hovorí jasné NIE násiliu páchanému na ženách
Cieľom kampane KONAJME, ktorú na Slovensku v roku 2015 realizujú ženské mimovládne organizácie, je posilniť dodržiavanie ľudských práv žien na Slovensku. Odkaz kampane je výzvou pre všetkých ľudí, organizácie, verejné a štátne inštitúcie na Slovensku, aby robili viac pre ochranu žien zažívajúcich násilie a vyvodzovali zodpovednosť voči mužom, ktorí sa násilne správajú.
Násilie páchané na ženách v knihách
Od 25. novembra do 10. decembra začína 16 dní aktivizmu, poskytujúcich príležitosť prehovoriť o násilí páchanom na ženách a dievčatách. Zakúpte si aspektovské knihy, ktoré hovoria o témach súvisiacich s násilím a diskrimináciou.
ASPEKT pozýva na predbežne posledný, decembrový feministický Modrý salón v Slovenskom národnom divadle s názvom: „Druhé pohlavie“ menšinovej literatúry. Zoznámte sa s autorkami zo Slovenska píšucimi po maďarsky v utorok 8. decembra 2015.
Občianske združenie Phoenix venovalo do knižnicie ASPEKTU šesť nových kníh. Ďakujeme.