AspektIN

Podujatia ASPEKTU na Bratislavskom knižnom festivale

ASPEKT ide na BRaK 2024

Pozývame na dve aspektovské podujatia, ktoré sa konajú v rámci Bratislavského knižného festivalu BRaK. O emigrácii, ľudských právach a literatúre budú s Janou Cvikovou diskutovať Irena Brežná a Júlia Sherwood. O knihe Ako sme žili v rokoch normalizácie sa porozprávajú Oľga Gyárfášová, Marta Botta a Júlia Sherwood, moderuje Agáta Šústová Drelová. Tešíme sa na vás v prvý júnový víkend na nádvorí Mirbachovho paláca v Bratislave.

 

Aspektovské knihy nájdete na BRaKU

ASPEKT ide na BRaK 2024

Aj tento rok ideme na Bratislavský knižný festival BRaK. Príďte do nášho feministického stánku. Nájdete tu parádne knihy, príjemnú spoločnosť a podvratné debaty.

ASPEKT nosí dúhovú stužku

Všeličo v ASPEKTE je dúhové po celý rok. Ale 17. mája na Medzinárodný deň boja proti homo, bi, trans a intersexfóbii (IDAHOBIT) nosíme dúhové stužky. Prečo?

Ako sme žili v rokoch normalizácie v pezinskej radnici

Srdečne pozývame na stretnutie s Oľgou Gyárfášovou, autorkou novej knihy z ASPEKTU. V pondelok 15. 4. o 19.00 hod. v Pezinku. Podujatie v rámci cyklu Literatúra v radnici moderuje Veronika Šikulová.

 

Histórie žien: aspekty života v štátnom socializme

Podujatie k MDŽ

Pozývame na diskusiu, ktorú pri príležitosti MDŽ organizujeme spoločne so Starým Lýceom. O vzťahoch, spoločenstvách, politickom vzdore aj starostlivosti v období 70. rokov 20. storočia budú diskutovať etnologička Marta Botiková, sociologička Oľga Gyárfášová a psychologická poradkyňa Jolana Kusá. Moderuje aspekťáčka Zuzana Maďarová. Pridajte sa k nám v utorok 12. 3. o 18:00 v Starom Lýceu v Bratislave.

Čo sme čítali vo feministickom čitateľskom kútiku

Prelet nad feministickým diskurzom

Pri príležitosti tridsaťročnice ASPEKTU sme do tohto čitateľského kútika vybrali texty, ktoré sú akýmsi preletom feministickým jazykovým prostredím na Slovensku. Naznačujú jeho formálnu aj obsahovú rozmanitosť, premeny v čase, ukotvenosť v medzinárodnom aj slovenskom kontexte, neúplnosť a neustále posuny rôznymi smermi.

Nazrite do podujatí k tridsaťročnici ASPEKTU

Prinášame fotky z podujatí

V roku 2023 sme si pripomenuli tri desaťročia od oficiálneho založenia ASPEKTU. Svoju činnosť sme začali vydávaním prvého feministického kultúrneho časopisu Aspekt v slovensko-českom priestore a už viac ako tridsať rokov vydávame knižky, spravujeme a aktualizujeme webové stránky, staráme sa o verejnú knižnicu, poskytujeme konzultácie, organizujeme vzdelávacie a kultúrne podujatia, reagujeme na aktuálne dianie v spoločnosti, vypracovávame analýzy, rozvíjame rodovo citlivé používanie slovenčiny, podieľame sa na tvorbe a rozvíjaní terminológie z oblasti rodových a feministických štúdií a venujeme sa aj mnohým ďalším aktivitám. Tri desaťročia feministickej práce a zanietených diskusií sme si pripomenuli sériou podujatí, do ktorých môžete nazrieť aj vy.

Jana Juráňová: Misky strieborné, nádoby výborné

„Grotesknou formou stavia na hlavu jednu vyše storočie pretrvávajúcu paradigmu, ktorá sa bezprostredne dotýka identity a občianskeho povedomia každého Slováka a Slovenky. Robí tak na základe podrobného štúdia materiálu, presvedčivo, nepateticky, ale dôsledne a neústupne," napísala Anna Grusková o hre Jany Juráňovej Misky strieborné, nádoby výborné„Niektoré ženy páchajú veľké činy, niektoré páchajú zločiny. Ja som tíško umrela, veľa kriku som nenarobila," konštatuje v Adelka Ostrolúcka. Prečítajte si celú divadelnú hru.

Pomoc po skúsenosti so sexuálnym násilím nevyhľadá 85 % žien

Napíšte do parlamentu, aby premlčaciu dobu v prípade znásilnenia neskracovali a svoju chybu napravili
V súčasnej situácii je skrátenie premlčacej doby v prípade znásilnenia výsmechom všetkým ženám, všetkým ľuďom, ktorí prežili sexuálne násilie. Jedna z vecí, ktorú ako ženy zdieľame, je skúsenosť s násilím. Zažili sme a pravidelne zažívame, že niekto narúša našu telesnú integritu. Slovne aj fyzicky. Doma aj vo verejnom priestore. A pravidelne aj v parlamente. Doteraz nie sú vytvorené štruktúry na to, aby sme mohli skúsenosti s násilím – sexuálnym alebo iným – bez stigmy, bezpečne nahlasovať a riešiť. Teraz sa ešte politici a političky tvária, že toto mlčanie nie je ich zodpovednosť, ale naša chyba. Dajte im aj vedieť, čo si o ich práci myslíte. V texte nájdete zoznam poslankýň a poslancov, ktorí hlasovali za zmenu trestného zákona a tým aj za zníženie premlčacej lehoty za trestný čin znásilnenia. Ak by ste im chceli napísať, pripravili sme návrh e-mailu.

 

Syndicate content