Kalendárka

Berieme knihy na BRaK

Cez víkend 29. – 31. mája nájdete najnovšie aj staršie a hlavne stále dobré knižky Knižnej edície ASPEKT na Bratislavskom knižnom festivale BRaK v Pisztoryho paláci. Domov si môžete odniesť aj nový román Ireny Brežnej Nevďačná cudzin(k)a, novú odbornú publikáciu Feministky hovoria o práci, všelijaké materiály našej novej kolektívnej autorky JAZYČNICE a ďalšie a ďalšie a ďalšie knižky múdre aj krásne, detské aj dospelácke. Nenechajte si ujsť: Pri našom knižnom stolíku sa môžete zapojiť do súťaže o Nevďačnú cudzinku. Veď kto ju nechce mať doma? Tešíme sa na vás.

Odštartoval 10. ročník festivalu [fjúžn]

V stredu 23. apríla odštartoval 10. ročník festivalu [fjúžn]. Pozrite si videopozvánku, zarecitujte si spolu s 10 cudzinkami a cudzincami z rôznych krajín báseň Mor ho! a navštívte rôzne podujatia.

Jana Juráňová na Voices Live

Organizácia Voices pozýva na ďalšie zo série kultúrnych podujatí, ktoré spájajú rozhovory so zaujímavými ľuďmi, hudobné vystúpenia, premietanie krátkych filmov a čítanie súčasnej literatúry. Stretnúť tam môžete aj spisovateľku Janu Juráňovú, ktorá bude hovoriť o svojej najnovšej knihe Nevybavená záležitosť. Vo štvrtok 23. apríla o 19.00 v Divadle Tower Stage v Bratislave.

Monika Mitášová o zabudnutých architektkách

Pozývame na prednášku teoretičky architektúry Moniky Mitášovej o desiatich najviac opomínaných ženách v dejinách svetovej architektúry. Tešíme sa na vás v pondelok 27. apríla o 18.00 v Pisztoryho paláci v Bratislave.

Ilona, žena Hviezdoslavova v Bratislave

Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici uvedie v rámci Anasoft litera fest inscenáciu Ilona, žena Hviezdoslavova. Nenechajte si ju ujsť v sobotu 25. apríla 2015 o 20.00 v Bratislave.

Rodový aspekt v interdisciplinárnom diskurze

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pozýva na prednáškový cyklus Rodový aspekt v interdisciplinárnom diskurze. V stredu 15. apríla 2015 v historickej aule rektorátu UPJŠ v Košiciach.

Ilona, žena Hviezdoslavova na Novej dráme

Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici uvedie v rámci festivalu Nová dráma inscenáciu Ilona, žena Hviezdoslavova. Vo štvrtok 14. mája v priestore súčasnej kultúry A4 v Bratislave.

Seminár Rodovo vyvážený jazyk

Pozývame na diskusný seminár o význame a možnostiach používania rodovo vyváženého jazyka, ktorý sa uskutoční v utorok 31. marca od 16.45 hod. v zasadačke Ústavu svetovej literatúry SAV v Bratislave.

Násilie páchané na ženách na divadelných doskách

Prešporské divadlo a organizácia Možnosť voľby pozývajú na inscenáciu Som najlepšia, ktorá sa bude hrať v pondelok 16. marca o 19.00 v priestoroch Ticho a spol. na Školskej ulici 14 v Bratislave. Po skončení predstavenia, ktoré pracuje s témou násilia páchaného na ženách, sa môžete zapojiť do debaty o tejto téme, jej umeleckom spracovaní a širších spoločenských súvislostiach násilia páchaného na ženách.

Vzdelanie ako cesta na zlepšenie postavenia dievčat a žien vo svete

V piatok 6. marca sa môžete zúčastniť okrúhleho stola k Medzinárodnému dňu žien, ktorý sa bude konať na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.