Kalendárka

Ako používať rodovo vyvážený jazyk - prednáška Jany Cvikovej v JÚĽŠ SAV

O rodovo vyváženom používaní slovenčiny bude na pozvanie Slovenskej spoločnosti prekladateľov umeleckej literatúry v pondelok 21. novembra o 16.30 v Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV prednášať Jana Cviková.

 

Jana Juráňová na schôdzke s umením

Stredoeurópsky dom fotografie pozýva na ďalšie stretnutie zo série schôdzky s umením. Tentoraz bude spisovateľka, prekladateľka a vydavateľka Jana Juráňová hovoriť o Knižnej edícii ASPEKT, ktorá oslavuje dvadsaťročnicu. Štvrtok 10. novembra o 17.00 v Stredoeurópskom dome fotografie v Bratislave.

Medzinárodná konferencia Obrazy žien menšiny IV.

Pozývame na medzinárodnú vedeckú konferenciu Nőképek kisebbségben IV. / Obrazy žien menšiny IV., ktorú každoročne organizuje občianske združenie Phoenix. Na dvojdňovej konferencii sa bude hovoriť aj o literatúre z feministickej perspektívy, priestoroch žien v umení či súvislostiach medzi zobrazovaním „ženskosti“, „mužskosti“ a národa. Z rodového hľadiska sa bude diskutovať o spoločenských a divadelných rolách, médiách či vzťahu medzi regionalitou a globalitou. V piatok 11. a sobotu 12. novembra v Šamoríne.

Autorské čítanie Ireny Brežnej v Bratislave

Srdečne pozývame na autorské čítanie Ireny Brežnej v pondelok 14. novembra o 18.00 v kníhkupectve Panta Rhei „Poštová“ v Bratislave. So spisovateľkou sa bude zhovárať prekladateľka a vydavateľka Jana Cviková, pozvanie prijala aj dramatička a publicistka Zuzana Uličianska, ktorá pripravila dramatizáciu úspešného románu  Nevďačná cudzin(k)a.

Feminizmus, demokracia a neoliberalizmus

Večerná diskusia

Nadácia Friedricha Eberta a ASPEKT pozývajú na diskusné podujatie, na ktorom sa bude hovoriť o vzťahu medzi feminizmom a neoliberalizmom v krajinách strednej a východnej Európy. Príďte diskutovať o prenikaní neoliberálnych princípov do rôznych vrstiev spoločenského života na Slovensku a v Maďarsku s editorkou a spoluautorkami publikácie Solidarity in Struggle (Friedrich Ebert Stiftung 2016). V utorok 15. novembra o 18.00 v Goetheho inštitúte v Bratislave.

Feminizmus, demokrácia és neoliberalizmus

Esti beszélgetés

Ezennel szeretettel meghívjuk arra a rendezvényre, amely során feminista szemszögből beszélgetünk a feminizmus és neoliberalizmus kapcsolatáról Közép-Kelet-Európa országaiban. Fogadja el meghívásunkat, és jöjjön el egy beszélgetésre a Solidarity in Struggle (Friedrich Ebert Stiftung 2016) szerkesztőjével és társszerzőnőivel a neoliberális elvek beszivárgásáról Szlovákia és Magyarország társadalmi életének különböző rétegeibe. 

Autorka Virág Erdős predstaví v Bratislave svoju novú knihu

Maďarská autorka Virág Erdős príde predstaviť svoju novú knihu Moja vina a iné, ktorá vyšla v Knižnej edícii ASPEKT.

Prezentácia novej knihy Jany Juráňovej

Srdečne vás pozývame na prezentáciu novej knihy Jany Juráňovej Cudzie príbehy v utorok 25. októbra o 19.00 v kníhkupectve Artforum v Bratislave. Knižku predstavia autorka Jana Juráňová a editorka Jana Cviková, podujatie bude moderovať Viktor Suchý a na husliach zahrá Marek Juráň. Prezentácia je zároveň začiatkom osláv dvadsaťročnice Knižnej edície ASPEKT, lebo pred 20 rokmi vyšli prvé dva aspektovské tituly, a na to sa nezabúda!

Stretnutia s Irenou Brežnou a Nevďačnou cudzin(k)ou

Irena Brežná v Bratislave, Banskej Bystrici, Liptovskom Mikuláši a Banskej Štiavnici

Spisovateľka Irena Brežná navštívi v októbri niekoľko slovenských miest. V Bratislave, Banskej Bystrici, Liptovskom Mikuláši a Banskej Štiavnici prečíta úryvky z románu Nevďačná cudzin(k)a, porozpráva o pripravovaných knižkách a ďalších zaujímavých témach.

Premietanie dokumentárneho filmu Solidarita podľa žien

Pozývame na premietanie dokumentárneho filmu Solidarita podľa žien v utorok 11. októbra o 18.00 v Poľskom inštitúte. Nepremeškajte jedinečnú príležitosť vidieť v Bratislave film poľskej režisérskej dvojice Marta Dzido a Piotr Śliwowski, ktorý približuje zamlčanú účasť žien na odpore proti totalite. Film si môžete pozrieť so slovenskými titulkami.