Poznámky krátke

Miladu Horákovú popravili pred 65 rokmi. Nikdy ju nezlomili

ASPEKT vyberá článok Daniely Révai o Milade Horákovej, ktorú pred 65 rokmi odsúdili na smrť a popravili.

Všetkým pekný deň v nových bielych tričkách

Krátko o údajnom zneužívaní našej európskej demokracie.

Gratulujeme Jiřine Šiklovej

Česká sociologička, publicistka a naša priateľka, ktorá stála aj pri zrode ASPEKTU, Jiřina Šiklová oslávi 17. júna okrúhle osemdesiate narodeniny. Gratulujeme a želáme do ďalších rokov všetko najlepšie.

Kto sa zaujíma o ženy, ktoré nemôžu sedieť v správnych radách bánk?

Situácia žien s nízkymi príjmami, zlou alebo žiadnou prácou je odvrátenou stranou predstavy o tom, že každá žena môže ´spraviť kariéru´ a popri tom žiť aj spokojným súkromným a rodinným životom. Bolo by omylom zamýšľať sa nad dnešnou situáciou žien bez toho, aby sme dovideli aj na túto odvrátenú stranu.“ Čítajte článok Ľubice Kobovej.

Za platkyne DPH a štrajk učiteliek

Miriam Zsilleová píše o diskusnom seminári ASPEKTU s názvom Rodovo vyvážený jazyk: To, že ženy v jazyku zneviditeľňujeme, lebo ich zahrnieme do mužského rodu, nie je len jazykový problém. Analýza ukázala, že rodovo necitlivé vyjadrovanie súvisí s tým, ako berieme rovnosť žien a mužov v bežnom živote. A že teda stále neberieme."

Za Bohuslavou Vargovou-Hábovčíkovou

Pripomeňme si túto výnimočnú osobnosť (5. 12. 1951 - 2. 4. 2015), ktorá podporovala ľudí s psychickými ochoreniami, aby sa nebáli hovoriť o sebe a umelecky sa prejavovať. Svojím životom a prácou prispievala k „rúcaniu bariér medzi zdravými a psychicky chorými ľuďmi“ pomocou poézie, divadla i filmu. Česť jej pamiatke.
 

Jak v Rakousku prohráli a zároveň vyhráli bitvu o rodově vyvážený jazyk

Výsledky setkání se odrazily v tiskovém prohlášení institutu. Kulantní formulace „Kytice názoru je příliš velká a pestrá na to, aby se vešla do vázy“ naznačila, že institut tímto vlastně rezignuje na zasahování do dávno vžité praxe a nadále ponechává na mluvčích, jak se chtějí vyjadřovat. Prohra institutu je ale jen zdánlivá; ve skutečnosti vyhrály všechny zúčastněné strany. Dokázaly totiž, že jsou ochotny se sejít a kultivovaně diskutovat o jazyku jako jednom z rozhodujících faktorů podílejících se na rovném pojednání žen a mužů.

SAV medzi rodovou rovnosťou a rodovou ideológiou?

Útoky na rodovú rovnosť, ktoré sa čoraz častejšie objavujú v našej spoločnosti, si uverejnením tlačovej správy na pôde Slovenskej akadémie vied očividne vynútia polemiku o charaktere vedy a vedeckosti.

Stanovisko teológov k referendu 7. 2. 2015

ASPEKT vyberá stanovisko teológov a teologičiek k referendu o ľudských právach, na ktoré nejdeme.

Otázky k rozhodnutiu Ústavného súdu SR

O tom, či sa referendum bude konať, prípadne v akej podobe bude vypísané, rozhodne prezident. Pre mnoho ľudí je však rozhodnutie ústavného súdu rozporuplné a vyvoláva závažné otázky: Nie je rozhodovanie o tom, kto môže vychovávať deti neoprávneným zásahom do súkromného a rodinného života? Nie je ním rozhodovanie o tom, kto môže uzavrieť manželstvo?