Správy nové

Známi muži podporujú Istanbulský dohovor

Tlačová správa

Známi herci, speváci, športovci, výtvarníci a hudobníci spojili sily a rozhodli sa konať proti násiliu páchanému na ženách. Prichádzajú s dôležitým posolstvom: všetci sa môže stať súčasťou riešenia tohto závažného spoločenského problému. Preto podporujeme urýchlenie ratifikácie Istanbulského dohovoru, ktorý navrhuje komplexné riešenia násilia páchaného na ženách. Po prvý raz v Slovenskej republike vystupujú známi muži spoločne, aby odkázali iným mužom, že páchať násilie na ženách je neprijateľné. Pripojili sa tak ku kampani ľudskoprávnej organizácie Možnosť voľby, ktorá sa dlhodobo zaoberá ľudskými právami žien a témou násilia páchaného ženách.

Seminár o rodovo vyváženom jazyku

red.

31. marca 2015 sa v popoludňajších a večerných hodinách konal v zasadačke Ústavu svetovej literatúry SAV seminár na tému Rodovo vyvážený jazyk, ktorý zorganizovala feministická vzdelávacia a publikačná organizácia ASPEKT. Seminár moderovala Jana Cviková, ktorá – ako zostavovateľka a editorka – predstavila publikáciu Analýza významu a možností používania rodovo vyváženého jazyka (autorský kolektív: Jana Cviková, ed., Jana Juráňová, Ľubica Kobová, Zuzana Maďarová, Alexandra Ostertágová, Lucia Satinská, Júlia Vrábľová, Maroš Terkanič), ako aj príručku Ako používať rodovo vyvážený jazyk. Možnosti, otázky, príklady spracovanú na základe uvedenej analýzy.

Obrazom: Virginia Woolf v SND

red.

Tvorba Virginie Woolf sa dostala do Slovenského národného divadla, priamo do Modrého salóna. O jej diele, o význame ženskej literárnej tradície, ako aj o súvislostiach medzi patriarchátom a fašizmom sa rozprávali filozofka a spisovateľka Etela Farkašová a spisovateľka a prekladateľka Jana Juráňová. Z esejí Virginie Woolf Vlastná izba a Tri guiney čítali Božidara Turzonovová a František Kovár. Podujatie moderovala literárna vedkyňa a prekladateľka Jana Cviková. Pozrite sa, čo sa dialo 17. marca v Modrom salóne SND.

Nazrite za oponu Prešporského divadla

red.

Prešporské divadlo pripravilo hru Som najlepšia, ktorá neobyčajným a citlivým spôsobom tematizuje násilie páchané na ženách, ako aj ďalšie aktuálne spoločenské témy. Autorská inscenácia Judity Hansman a Ivana Blahúta vznikla v rámci projektu s názvom „Nevidíme? Nepočujeme? Nehovoríme? Mali by sme!“. V predstavení môžete vidieť výborné výkony herečiek Judity Hansman a Eleny Kolek-Spaskov. Pozrite si fotky z predstavenia a z diskusie, ktorá nasledovala po inscenácii 16. marca.

Poskladaj si svoju ASPEKT

red.

Čo všetko je ASPEKT? Čo robí, kde to robí a kde plody tejto feministickej práce nájdeme? Takmer všetky zásadné informácie o feministickej vzdelávacej a publikačnej organizácii ASPEKT si teraz môžete poskladať vďaka skladačke, ktorú sme pripravili v rámci projektu Popularizácia rodovo symetrického jazyka v kontexte rodovej rovnosti a ľudských práv.

Zaves knižnicu na klinček (alebo na nástenku)

red.

Máš pocit, že knižnica ASPEKTU by mohla pomôcť ďalším študentkám a študentom pri písaní ich záverečných prác? Vieš, kde sa stretávajú ľudia, ktorým by sa mohla zísť knižnica orientovaná na literatúru s feministickou a rodovou problematikou? Vytlač si knižničnú plagátienku a zaves ju na klinček alebo na nástenku. O knižnici sa tak môžu dozvedieť ďalšie a ďalší a ďalšie, ktorých na Mýtnej 38 v Bratislave rady privítame.

Hravo vyplníte svoje daňové priznanie a poukážete 2% na našu prácu

red.

Ďalší dobrý dôvod prečo nám venovať svoje 2%. ASPEKT vám pomôže vyplniť daňové priznanie bez stresu. Kliknete na on-line daňovú aplikáciu, krok za krokom odpovedáte na jednoduché otázky, vytlačíte si hotové daňové priznanie vo formáte pdf a zároveň tým poukážete 2% na našu prácu. A to všetko v 4 krokoch za 15 minút. Ďakujeme:)

NEJDEME

red.

Ľudskoprávne organizácie spustili webovú stránku www.nejdeme.sk. Zverejňovať bude stanoviská ľudí z rôznych sfér spoločnosti, ktorých spája odmietavý postoj k pripravovanému referendu o ľudských právach, ako aj k predreferendovej kampani.

Iste nájdete 2 dobré dôvody na to, aby ste nám poukázali svoje 2 percentá

red.

Už 21 rokov pracujeme na rodovom scitlivovaní našej spoločnosti – vydávame knižky, spravujeme a aktualizujeme webové stránky, staráme sa o verejnú knižnicu, poskytujeme konzultácie, organizujeme vzdelávacie a kultúrne podujatia, reagujeme na aktuálne dianie v spoločnosti, vypracovávame analýzy, rozvíjame rodovo citlivé používanie slovenčiny, podieľame sa na tvorbe a rozvíjaní terminológie z oblasti rodových a feministických štúdií... a venujeme sa aj mnohým ďalším aktivitám. 2 percentami podporíte našu ďalšiu prácu. Ďakujeme!

Aspektovské vianočné darčeky

red.

Zháňate vianočné darčeky? Neviete, čím obdarovať svojich blízkych? Dobrou knihou nič nepokazíte a my pre vás máme veľa takých dobrých kníh. V Knižnej edícii ASPEKT nájdete beletriu, knižky pre deti a mládež, ako aj podnetné odborné publikácie. Knižky si môžete objednať on-line, mailom alebo kúpiť osobne v ASPEKTE do piatku 19. decembra.