Správy nové

Politické aktérstvo žien v histórii – posielajte abstrakty

Politické aktérstvo žien v histórii je témou pripravovaného čísla odborného časopisu Gender, rovné příležitosti, výzkum. Hosťujúce editorky Jitka Gelnarová a Marie Fousková vyzývajú na posielanie abstraktov do 30. septembra 2015.

Budeš naša nová kolegyňa?

Hľadáme do ASPEKTU novú kolegyňu alebo kolegu na spravovanie webových stránok a sociálnych sietí. Hľadáme osobu, ktorá rada píše, číta a premýšľa, má vzťah k jazyku, zaujíma sa o témy súvisiace s rodom, rodovou rovnosťou a feminizmami a chce sa učiť nové veci.

Nazrite na prednášku o vizuálnej semiotike vládnutia

Umelkyňa a filozofka Lucia Mendelová v utorok 28. júla v Kunsthalle KLUB predstavila projekt venovaný vizuálnej semiotike vládnutia. Pozrite si fotky z podujatia, ktoré bolo súčasťou sprievodného programu k výstave FEM(INIST) FATALE.

Gratulujeme víťazke súťaže Tvoja naj!

Gratulujeme Miriam Šebianovej, ktorá v súťaži Tvoja naj! vyhrala knižku Ireny Brežnej Nevďačná cudzinka. Ďakujeme všetkým, čo sa do súťaže zapojili každá a každý z vás má možnosť kúpiť si knižky ASPEKTU so zľavou 10%.

Čo je Istanbulský dohovor?

Vyberáme článok Adriany Mesochoritisovej, ktorý približuje medzinárodný dokument, ktorého cieľom je zastaviť násilie páchané na ženách, známy ako Istanbulský dohovor.

ASPEKT podporuje Istanbulský dohovor

Ešte do konca júla môžete svojím podpisom prispieť k riešeniu problému násilia páchaného na ženách. Pridajte sa k otvorenej výzve na podporu tzv. Istanbulského dohovoru – dohovoru Rady Európy, ktorého cieľom je skoncovať s násilím páchaným na ženách.

Nevďačná cudzinka v Krajine kníh

Najbližšia rozhlasová relácia Krajina kníh bude patriť Irene Brežnej a jej románu Nevďačná cudzinka (ASPEKT 2015). Vypočuť si môžete ukážky z knižky, profil autorky, ktorej tvorbu ovplyvnila aj emigrácia zo Slovenska v roku 1968, recenziu románu Nevďačná cudzinka a rozhovor s prekladateľkou Janou Cvikovou.

Cena Mateja Bela pre Janu Juráňovú

Gratulujeme Jane Juráňovej za ocenenie jej prekladu knihy Dragana Klaića Ako reštartovať divadlo. Verejné divadlo medzi trhom a demokraciou (Divadelný ústav 2014).

Známi muži podporujú Istanbulský dohovor

Známi herci, speváci, športovci, výtvarníci a hudobníci spojili sily a rozhodli sa konať proti násiliu páchanému na ženách. Prichádzajú s dôležitým posolstvom: všetci sa môže stať súčasťou riešenia tohto závažného spoločenského problému. Preto podporujeme urýchlenie ratifikácie Istanbulského dohovoru, ktorý navrhuje komplexné riešenia násilia páchaného na ženách. Po prvý raz v Slovenskej republike vystupujú známi muži spoločne, aby odkázali iným mužom, že páchať násilie na ženách je neprijateľné. Pripojili sa tak ku kampani ľudskoprávnej organizácie Možnosť voľby, ktorá sa dlhodobo zaoberá ľudskými právami žien a témou násilia páchaného ženách.

Seminár o rodovo vyváženom jazyku

31. marca 2015 sa v popoludňajších a večerných hodinách konal v zasadačke Ústavu svetovej literatúry SAV seminár na tému Rodovo vyvážený jazyk, ktorý zorganizovala feministická vzdelávacia a publikačná organizácia ASPEKT. Seminár moderovala Jana Cviková, ktorá – ako zostavovateľka a editorka – predstavila publikáciu Analýza významu a možností používania rodovo vyváženého jazyka (autorský kolektív: Jana Cviková, ed., Jana Juráňová, Ľubica Kobová, Zuzana Maďarová, Alexandra Ostertágová, Lucia Satinská, Júlia Vrábľová, Maroš Terkanič), ako aj príručku Ako používať rodovo vyvážený jazyk. Možnosti, otázky, príklady spracovanú na základe uvedenej analýzy.