Správy nové

Pred 110 rokmi sa narodila Simone de Beauvoir

9. januára 1908 sa v Paríži narodila Simone de Beauvoir, francúzska filozofka, spisovateľka, feministka.

Medzinárodný deň proti násiliu páchanému na ženách

Už 27 rokov sa každoročne koná medzinárodná kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách, ktorá sa začína 25. novembra – na Medzinárodný deň proti násiliu páchanému na ženách. Zapojte sa aj vy do úsilia vytvárať spoločnosť bez násilia páchaného na ženách a dievčatách. Napríklad aj tak, že sa o téme dozviete viac. Čítajte www.aspekt.sk a navštívte knižnicu ASPEKTU a začítajte sa do materiálov, ktoré z rôznych hľadísk tematizujú rodovo podmienené násilie.

Nazrite do dvoch prezentácií Potopených duší

Aj takto vyzerali prezentácie aspektovskej čítanky Potopené duše. Z tvorby slovenských poetiek v prvej polovici 20. storočia 15. novembra na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a 22. novembra v Univerzitnej knižnici v Bratislave.

Slavenka Drakulić na Stredoeurópskom fóre a v ASPEKTE

Jedna z najvýznamnejších súčasných spisovateliek a verejných intelektuálok vystúpi 18. novembra v Bratislave. Prečítajte si rozhovor Som pesimistka v politike, vo vojne aj vo feminizme, ktorý vznikol pri našom prvom stretnutí v roku 1994, ako aj ďalšie texty a ukážky z kníh Myš v Múzeu komunizmu a iné životy pod psa a Obžalovaná.

Za feministickou autorkou Kate Millett

Pripomeňme si známu autorku druhej vlny feministického hnutia v USA Kate Millett, ktorá zomrela 6. septembra 2017 vo veku 82 rokov. Kultová práca Kate Millett Sexuálna politika, ktorú jej nasledovníčky síce kritizovali, no zároveň z nej čerpali, bola významným pokusom o formulovanie teórie patriarchátu.

Za Jarmilou Samcovou

15. september 1939 20. august 2017

Lúčime sa s výnimočnou prekladateľkou a dlhoročnou šéfredaktorkou časopisu Revue svetovej literatúry. Česť jej pamiatke.

Kampaň proti sexuálnemu násiliu: PRETOŽE HOVORÍM NIE

Na Slovensku práve prebieha prvá celoštátna mediálna kampaň PRETOŽE HOVORÍM NIE zameraná na prevenciu sexuálneho násilia najmä v intímnych vzťahoch medzi mladými ľuďmi prostredníctvom zvýšenia povedomia a informovanosti o tomto závažnom probléme. Webová stránka kampane prináša informácie o sexuálnom násilí a jeho špecifikách pre širokú aj odbornú verejnosť. 

 

Aj vďaka vašim 2 percentám...

Veríme, že aj v roku 2017 nájdete 2 dobré dôvody na to, aby ste nám poukázali svoje 2 percentá. Vybrali sme pre vás 2 x 2 príklady z celej kopy dobrých dôvodov.

Národné lesnícke centrum diskriminačne prepustilo špičkovú pracovníčku

V piatok 17. marca 2017 Okresný súd vo Zvolene vyhlásil dlho očakávané rozhodnutie v prípade Viery Petrášovej, docentky a súdnej znalkyne v odbore lesníctva, ktorá sa od roku 2009 súdi so svojím bývalým zamestnávateľom, štátnou príspevkovou organizáciou Národné lesnícke centrum (NLC). Súd rozhodol, že výpoveď z roku 2009 je neplatná, okrem iného aj z dôvodu diskriminácie. Vieru Petrášovú v konaní zastupuje organizácia Občan, demokracia a zodpovednosť.

Mesiac kníh a histórie žien

Marec na Slovensku poznáme najmä ako mesiac knihy, vo svete je však známy hlavne ako mesiac histórie žien. Knihy aj histórie žien sú nám veľmi blízke, aj preto už 20 rokov vychádza Knižná edícia ASPEKT, ktorá sprístupňuje témy dotýkajúce sa najmä rodových vzťahov a života žien. V rámci osláv 20. výročia aspektovskej knižnej edície sme si pre vás pripravili marcové čítanie a do konca mesiaca budeme pravidelne prinášať úryvky z aspektovských kníh. Dočítania a dopočutia!