Správy nové

Svetová literatúra: Irena Brežná v archíve Rádia Devín

Vypočujte si reláciu Rádia Devín z cyklu Svetová literatúra, ktorá sa venovala tvorbe Ireny Brežnej. Najbližšie sa so spisovateľkou môžete stretnúť v stredu 16. marca o 19.00 v kníhkupectve Artforum.

Majme Deň Žien: Hovorme po feministicky

Mimovládne organizácie a iniciatívy oslávia tohtoročný Medzinárodný deň žien v Bratislave spoločným podujatím, ktoré bude oslavou rozmanitosti a pripomenutím, že akékoľvek znevažovanie a znevýhodňovanie ľudí na základe rodu či sexuálnej orientácie, veku či pôvodu je neprípustné. Podujatie Majme Deň Žien: Hovorme po feministicky sa uskutoční v priestore pre chýbajúcu kultúru FUGA 8. marca 2016 od 18. hod.; pripravili ho feministická organizácia ASPEKT a Slovensko-český ženský fond.

Aspekťáčky pred voľbami – politika naša každodenná

Z feministického hľadiska je dôležité najmä to, aby sme, ak volíme, volili ľudí, ktorí rešpektujú iných ľudí a ich práva, no rešpektujú aj rozmanitosť života v najširšom zmysle slova – teda aj práva zvierat a prírodu. Voliace aspekťáčky sa budú snažiť voliť tak, aby dali dôveru političkám a politikom, ktorí chápu potrebu vyjednávania o veľkých i malých veciach pre dobré spolužitie v spoločnosti, čo sa nebojí rozmanitosti, ale považuje ju za zdroj tvorivosti a sily.

Otvorený list kandidátkam a kandidátom vo voľbách do NR SR

Pripojte sa k výzve kandidátkam a kandidátom, aby zvážili podpísanie dokumentu, ktorý svojím obsahom nabáda na diskrimináciu a priamo odporuje legislatíve SR (vrátane Ústavy SR), ako aj záväzným medzinárodným dohodám, medzi ktoré patrí Istanbulský dohovor.

Sexistický kix – pilotný ročník anticeny proti sexizmu v reklame

Hnevajú vás sexistické reklamy? Nominujte ich na anticenu Sexistický kix, ktorú organizuje Aliancia žien – Cesta späť. Partnerkami pilotného ročníka hlasovania o anticene Sexistický kix sú Rada pre reklamu, česká mimovládna organizácia NESEHNUTÍ a slovenská feministická organizácia ASPEKT. Sexistické reklamy môžete nominovať prostredníctvom webovej stránky sexistickykix.sk do 7. marca 2016. Po tomto termíne rozhodne o držiteľovi alebo držiteľoch Sexistického kixu široká verejnosť a odborná porota.

Pripomeňme si Európsky deň obetí zločinu knihou Mužov nemožno znásilniť

Dňa 22. februára si pripomíname Európsky deň obetí zločinu, aby sme poukázali na to, že obete trestných činov majú svoje práva, ktoré treba dodržiavať a obhajovať. Prečítajte si ukážku z knihy Mužov nemožno znásilniť, v ktorej sa hlavná hrdinka vyrovnáva so znásilnením.

Iste nájdete 2 dobré dôvody na to, aby ste nám poukázali svoje 2 percentá

Aj v roku 2016 budeme prevádzkovať feministickú knižnicu, informovať o aktuálnom dianí v oblasti feminizmov a rodovej rovnosti, vydávať knihy, organizovať podujatia. Aj vďaka vašim 2%. Ďakujeme!

O feminizme v archíve Rádia FM

Vypočujte si diskusnú reláciu Chrobák v hlave s názvom O feminizme v archíve Rádia FM. Hostkami boli Anna Daučíková a Zuzana Kiczková.

Správa o činnosti ASPEKTU za rok 2015

Aj v roku 2015 sme prevádzkovali feministickú knižnicu, informovali o aktuálnom dianí v oblasti feminizmov a rodovej rovnosti, vydávali knihy, organizovali odborné, umelecké aj popularizačné podujatia. Prečítajte si o našich činnostiach viac.

Kultúrne podujatia, semináre, diskusie, výstava v roku 2015

Správa o činnosti ASPEKTU za rok 2015

V roku 2015 sme organizovali kultúrne, odborné i popularizačné podujatia pre širokú aj odbornú verejnosť. Hovorili sme o zabúdaných spisovateľkách aj architektkách, umeniach všelijakých, o rodovo vyváženom jazyku, intersekcionalite, migrantkách a migrantoch či politickej subjektivite žien.