Správy nové

ASPEKT v relácii Umenie 2013

V relácii Umenie 2013 sa bude hovoriť aj o dvadsaťročnici ASPEKTU. Už DNES 19. februára o 22.05 na Dvojke :)

Pätnásť rokov V-Day

V-Day čiže Deň V sa pripomína po celom svete už pätnásť rokov. Podnetom pre organizovanie V-day bola hra Eve Ensler Monológy vagíny a cieľom akcie bolo verejne upozorniť na to, že násilie páchané na ženách a dievčatách musí prestať.

Otvorený list predsedovi vlády SR

Dovoľujeme si reagovať na medializované aktivity Inštitútu Leva XIII. a Fóra života, smerujúce k obmedzeniu dotácií určených na ochranu ľudských práv a rodovej rovnosti, ktoré zástupcovia menovaných organizácií manipulatívne a lživo nazývajú „podporou kultúry smrti“. Po tragických skúsenostiach Slovenska s dvoma totalitnými režimami Vás spomínané organizácie priamo vyzývajú na sociálne vylúčenie konkrétnych menšín, ktoré si vyžadujú ochranu a podporu štátu.

Február je opäť mesiacom LGBT histórie

Iniciatíva Inakosť s partnermi pripravila aj v roku 2013 sériu kultúrnych a osvetových podujatí s názvom Mesiac LGBT histórie. Február bude teda o minulosti i súčasnosti lesieb, gejov, bisexuálnych a transrodových ľudí. Tlačová správa Iniciatívy Inakosť.

Správa o činnosti ASPEKTU za rok 2012

Stručná správa o 19. roku oficiálneho pôsobenia ASPEKTU.

Správa o činnosti ASPEKTU za rok 2011

Stručná správa o 18. roku oficiálneho pôsobenia ASPEKTU.

Správa o činnosti ASPEKTU za rok 2010

Stručná správa o 17. roku oficiálneho pôsobenia ASPEKTU.

Iste nájdete 2 dobré dôvody na to, aby ste nám poukázali svoje 2 percentá

Na knihy, články, štúdie, webovú stránku, strechu nad hlavou, knižnicu, odborné konzultácie, rozvíjanie rodovo citlivého jazyka, pýtanie sa, odpovedanie, teplú vodu, vzdelávanie a veľa veľa ďalších vecí, aktivít, javov...

Podporte právo žien zvoliť si okolnosti pôrodu (zákon o matrikách)

Mimovládne organizácie Občan, demokracia a zodpovednosť a OZ Ženské kruhy predkladajú hromadnú pripomienku k návrhu novely zákona o matrikách (zákon č. 154/1994 Z. z.), ktorý 20. decembra 2012 predložil minister vnútra. Navrhovaná novela ženám podstatne sťažuje domáci pôrod a diskriminuje tak nielen ich, ale aj novonarodené deti a ich otcov.

Feministické koalície

Budapeštianska kancelária Friedrich Ebert Stiftung zorganizovala 26. – 27. novembra 2012 v rámci svojho rodového programu v krajinách východnej a strednej Európy seminár o budovaní koalícií. Čo je koalícia? Prečo utvárame koalície? Ako ich utvárame? Čo nám koalície prinášajú? A o čo nás pripravujú?