Správy nové

Odišla Katarína Feťková

red.

Vo veku 63 rokov nás 5. decembra 2016 opustila Katarína Feťková. Donedávna pôsobila na Katedre anglistiky a amerikanistiky na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Dlhé roky intenzívne spolupracovala s Bábkovým divadlom na Rázcestí v Banskej Bystrici. Venovala sa najmä tvorbe anglosaských autoriek.

Súťaž s Knižnou edíciou ASPEKT

red.

Viete, v ktorom roku vyšla prvá kniha Knižnej edície ASPEKT? Napíšte nám do štvrtka 15. decembra a vyhrajte vlastnoručne podpísané knihy zakladateliek a editoriek aspektovskej edície Jany Juráňovej a Jany Cvikovej: Cudzie príbehy, Nevybavená záležitosť a Ku konceptualizácii rodu v myslení o literatúre.

Ženy zažívajú násilie. Verejnosť im stále neverí

red.
Výsledky prieskumu Eurobarometer

Výsledky prieskumu o násilí páchanom na ženách ukazujú, že na Slovensku žije veľa žien, ktoré zažili alebo zažívajú násilie. Podľa najnovších výsledkov Eurobarometra je však zrejmé, že postoj verejnosti k násiliu je veľmi benevolentný. Viac ako 20 rokov odvtedy, ako sa na Slovensku začalo násilie na ženách postupne tematizovať, si značná časť verejnosti myslí, že ženy zažívajúce násilie preháňajú alebo si vymýšľajú. Nízke je aj povedomie o službách, ktoré sú pre ženy dostupné na rôznych miestach Slovenska.

Vypískajme spolu násilie páchané na ženách

red. and Bezpečná ženská sieť

Kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách aj tento rok upozorní na to, že ženy na Slovensku zažívajú násilie, ktoré sa často deje za zavretými dverami a zostáva skryté. Od 25. novembra do 6. decembra budeme môcť v uliciach siedmich miest vidieť výstavu Umlčané svedkyne a pískaním na píšťalkách vyjadriť odmietavý postoj voči násiliu páchanému na ženách.

ASPEKT podporuje Istanbulský dohovor

red. and Možnosť voľby

Prevencia. Ochrana. Stíhanie. Jednotný prístup. To sú štyri piliere, na ktorých stavia Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu, známy ako Istanbulský dohovor. Pozrite si infografiky, ktoré približujú jeho obsah a dôvody, prečo ho potrebujeme.

Prvá prezentácia Knižnej edície ASPEKT v októbri 1996

red.

Knižná edícia ASPEKT začala vychádzať presne pred dvadsiatimi rokmi. Jej prvými titulmi boli román vo veršoch Príbeh lásky storočia fínsko-švédskej autorky Märty Tikkanen a kniha próz Jany Juráňovej pod názvom Siete. Predstavili sme ich na multi-podujatí Dni ASPEKTU.

Z premietania dokumentu Solidarita podľa žien

red.

Režisérska dvojica Marta Dzido a Piotr Śliwowski pripravili dokumentárny film, ktorý sa premietal 11. októbra v Poľskom inštitúte v Bratislave. Premietaniu predchádzala krátka prezentácia aspektovskej publikácie Občianky a revolucionárky (ASPEKT 2015) v podaní Alexandry Ostertágovej a Jany Cvikovej, ktorá podujatie moderovala.

Jana Juráňová v španielskej Segovii

red.

Spisovateľka a prekladateľka Jana Juráňová sa zúčastnila na panelovej diskusii o situácii utečenkýň a utečencov, Európe po Brexite, situácii v jednotlivých krajinách V4 v oblasti žurnalistiky i kultúry, ako aj možnosti pracovať so slovom v „post-pravdivom“ svete.

Rodová rovnosť ako konkurenčná výhoda?

Alexandra Ostertágová
Z konferencie o vzťahu neoliberalizmu a feminizmu v Budapešti

Aký je vzťah medzi feminizmom a neoliberalizmom v krajinách strednej a východnej Európy? Aj o tom sa diskutovalo v stredu 29. septembra v Budapešti na konferencii Rodová rovnosť – „konkurenčná výhoda“? Podujatie usporiadalo zastúpenie Friedrich Ebert Stiftung v Budapešti pri príležitosti vydania publikácie Solidarity in Struggle: Feminist Perspectives on Neoliberalism in East-Central Europe. Nazrite na podujatie spolu s aspekťáčkami, ktoré tam nemohli chýbať.

Revue svetovej literatúry v Goetheho inštitúte

red.

Pozývame na prezentáciu nemeckého čísla časopisu Revue svetovej literatúry s témou migrácie: v stredu 5. októbra o 18.00 v Goetheho inštitúte v Bratislave.