Ňjúvinky 2015

ASPEKTovské ňjúvinky 2/2015 - REFERENDOVÝ ŠPECIÁL

NEJDEME, Judith Butler: Trampoty s rodom, Nesmiete žiť medzi nami, Stanovisko teológov k referendu 7. 2. 2015, Láska je láska aj v škole, Knižka Láska je láska o reakciách rodiny, O náboženskom živote v knihe Láska je láska, O (ne)prirodzených pohlaviach v knižnici ASPEKTU, Kritický pohľad na rody a sexuality v psychológii, SAV medzi rodovou rovnosťou a rodovou ideológiou?, Iste nájdete 2 dobré dôvody na to, aby ste nám poukázali svoje 2 percentá.

ASPEKTovské ňjúvinky 1/2015

O rodine, partnerstve a ľudských právach, NEJDEME, Aj ja chcem mať manželku, Učíme (sa) o tradičnej rodine, bell hooks o manželstve a partnerstve, Gejské a lesbické rodiny na prahu 21. storočia, Iste nájdete 2 dobré dôvody na to, aby ste nám poukázali svoje 2 percentá.