Eva Riečanská

Starý a nový fašizmus. Prečo dnes hovoriť o fašizme?

Eva Riečanská

Bolo by chybou vymedzovať súčasný fašizmus iba na pôsobenie ĽSNS alebo ho personifikovať do postavy jej predsedu a zopár najviditeľnejších členov. Fašizmus sa „skrýva“ všade tam, kde sa velebí extrémny nacionalizmus, popierajú ideály rovnosti a odmietajú či znevažujú prejavy inakosti v spoločnosti. Môže mať podobu anticiganizmu, homofóbie, nenávisti voči cudzincom, brojenia proti rodovej rovnosti. Hľadať ho môžeme tam, kde sa hnev a nespokojnosť ľudí zneužívajú na vytváranie obrazov vonkajšieho alebo vnútorného nepriateľa, ktorý ohrozuje „tradičné hodnoty“, „národnú jednotu“ a morálku „slušnej spoločnosti.“