Feministická sekcia Kapitálu

Byt či nebyt?

Feministická sekcia Kapitálu

V spolupráci s redakciou mesačníka Kapitál prinášame výber feministického čítania z každého čísla. Tentoraz o práve na bývanie, etike starostlivosti a rodových aspektoch bývania.

 

Geopoetika

Feministická sekcia Kapitálu

V spolupráci s redakciou mesačníka Kapitál prinášame výber feministického čítania z každého čísla.

Československo

Feministická sekcia Kapitálu

Ako spomienku na storočnicu Československa pripravil kultúrno-spoločenský mesačník Kapitál v spolupráci s dvojtýždenníkom A2 tematické októbrové dvojčíslo. Prinášame výber z feministického čítania o československom spolunažívaní.

What if vzdelávací systém doesn't work?

Feministická sekcia Kapitálu

V spolupráci s redakciou mesačníka Kapitál prinášame výber feministického čítania zo septembrového čísla o školstve a vzdelávaní.