Iniciatíva Inakosť

Medzinárodný deň boja proti homofóbii a transfóbii

Viac ako polovica LGBT ľudí na Slovensku zažila v uplynulom roku diskrimináciu alebo obťažovanie. Vyplýva to z výsledkov doteraz najväčšieho prieskumu v Európskej únii týkajúceho sa trestných činov páchaných z nenávisti a neznášanlivosti voči LGBT ľuďom. Zverejnila ho Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA) a výsledky cituje Iniciatívy Inakosť v tlačovej správe pri príležitosti Medzinárodného dňa proti homofóbii a transfóbii.

Február je opäť mesiacom LGBT histórie

Iniciatíva Inakosť s partnermi pripravila aj v roku 2013 sériu kultúrnych a osvetových podujatí s názvom Mesiac LGBT histórie. Február bude teda o minulosti i súčasnosti lesieb, gejov, bisexuálnych a transrodových ľudí. Tlačová správa Iniciatívy Inakosť.