Judita Harajdová

xxx

Kandidátki na prezidentku príhodi a skúsenosťi