Judita Harajdová

xxx

Judita Harajdová
Kandidátki na prezidentku príhodi a skúsenosťi