Nóra Ružičková

Vernosť v pohybe

Nóra Ružičková

Cesta a cestovanie je ústredným motívom nového básnického pásma, slúži nielen na opísanie vzťahov k sebe a iným, ale štruktúruje aj prácu s imaginárnym a fikčným časom – cestuje sa tu nielen v prítomnosti, ale aj do minulosti a do (postapokalyptickej) budúcnosti.

práce & intimita

3,60 €
Nóra Ružičková

V šiestej knihe poetky a výtvarníčky Nóry Ružičkovej sa už príznačne prelínajú jej poeticko-výtvarné prístupy k tvorbe. Navyše sa tentoraz  pod názvom práca a intimita skrýva nielen poézia (v časti práce), ale  aj próza (v časti intimita). Autorka si prisvojuje texty z časopisov a internetových stránok, tvorivo z nich uberá, nanovo ich kombinuje, a tak rozohráva ich významy.

Price in ASPEKT: 
3.60 €