Judith Lewis Herman

Judith Lewis Herman: Trauma a uzdravenie (úryvok)

Politické zajatie spoločnosť vo všeobecnosti vníma a registruje, kým domáce zajatie, v ktorom trpia ženy a deti, spoločnosť veľmi často nevidí. Hovorí sa, že dom muža je jeho hradom. Iba výnimočne sa však berie do úvahy, že ten istý dom môže byť pre ženy a deti väzením.

Trauma a uzdravenie

Násilie a jeho následky. Od týrania v súkromí po politický teror
Judith Lewis Herman

Spoločné vydanie s občianskym združením Pro Familia Profesorka psychiatrie na Harvardovej univerzite skúma príčiny a dôsledky násilia a odhaľuje prepojenie medzi mužským násilím na ženách vo vzťahoch a politickým terorom.

Kniha je vypredaná, požičať si ju môžete v Knižnici ASPEKTU.