aktuality knižnice

Nové knihy o domácom násilí v knižnici ASPEKTU

Sociálna pracovníčka a odborníčka na problematiku násilia v rodine Sandra Fausch venovala do knižnice ASPEKTU dve nové publikácie, na ktorých sa autorsky spolupodieľala. Ďakujeme.

Gerda Lerner v knižnici ASPEKTU

Prečítajte si knihy a štúdie Gerdy Lerner knižnici ASPEKTU.

Glosolália v knižnici ASPEKTU

Prvé číslo rodovo orientovaného časopisu Glosolália prináša prekladovú aj pôvodnú poéziu, profilový rozhovor s Etelou Farkašovou, ukážku z knihy Marcely Ondekovej a Zuzany Očenášovej Čo ste chceli vedieť o rode a nemali ste sa koho opýtať, štúdiu Lenky Krištofovej Queer vo výchove a vzdelávaní a mnohé ďalšie texty. Glosoláliu si môžete kúpiť v utorok a štvrtok v knižnici ASPEKTU.

Nové číslo časopisu Gender, rovné příležitosti, výzkum

V knižnici ASPEKTU nájdete nové číslo časopisu Gender, rovné příležitosti, výzkum, ktoré sa venuje rôznym aspektom starostlivosti. Nájdete v ňom aj recenziu na knižku Politiky a političky. Aspekty politickej subjektivity žien (ASPEKT 2011).

Novinky k LGBT témam v knižnici ASPEKTU

Knihu Lesby k pohledání spolu s informačno-vzdelávacími materiálmi z projektu Psychologická podpora pre LGBT ľudí darovala do knižnice ASPEKTU Hana Fábry. Ďakujeme.

Knihy Ireny Brežnej v knižnici ASPEKTU

Prečítajte si knihy spisovateľky Ireny Brežnej. V našej knižnici si môžete vybrať z pôvodných nemeckých textov i slovenských prekladov.

Margaret Mead o pohlaví, temperamente a kultúre

Do knižnice ASPEKTU pribudol český preklad diela celosvetovo známej a významnej antropologičky Margaret Mead. Knižničný výtlačok poskytlo vydavateľstvo SLON. Ďakujeme.

Ďalší karafiát? Radšej knihu!

Po MDŽ nasleduje v marci ďalší z „kvetných“ sviatkov – Deň učiteliek a učiteľov. Namiesto kytičiek a ružičiek sa v ASPEKTE pri tejto príležitosti rozdávajú a požičiavajú dobré knihy!

Ešte viac „spisby zábavnej“ v knižnici ASPEKTU

Prečítajte si tragikomické príbehy Uršule Kovalyk v aspektovskej knižnici.

Nuda? Radšej knihu!

Rozptýľte a potešte sa stovkami knižných príbehov z knižnice ASPEKTU.