aktuality knižnice

Nové knihy Občianskeho združenia Phoenix

Občianske združenie Phoenix venovalo do knižnicie ASPEKTU šesť nových kníh. Ďakujeme.

O migrantkách a migrantoch v knižnici ASPEKTU

V knižnici ASPEKTU sa otázkou migrácie zaoberá viacero odborných publikácií. Niektoré z nich nájdete aj voľne dostupné na internete, ostatné si môžete ešte do konca júna požičať v našej knižnici.

Časopis Gender, rovné příležitosti, výzkum v knižnici ASPEKTU

Sedem rôznych autoriek, sedem statí, sedem pohľadov na rod a krízu. A ešte omnoho viac nájdete v najnovšom čísle časopisu Gender, rovné příležitosti, výzkum.

Kritický pohľad na rody a sexuality v psychológii

Ako prispieva psychológia k patologizácii žien či k marginalizácii a vylučovaniu určitých sexualít? Ako možno preformulovať psychologické prístupy tak, aby prispievali k utváraniu spravodlivejšej spoločnosti? Čítajte najnovšie publikácie v knižnici ASPEKTU.

O (ne)prirodzených pohlaviach v knižnici ASPEKTU

Možno chápať rod žien a mužov ako „sociálny“ a ich pohlavie ako „biologické“? Skutočne existujú len dve pohlavia - ženské a mužské? Čítajte novú knihu v knižnicu ASPEKTU Hermafroditi a medicínská konstrukce pohlaví od autorky Alice Domurat Dreger.

Knihy Kateřiny Liškovej v knižnici ASPEKTU

Ľudské práva žien, feministická reflexia pornografie, znásilnenie ako ústredná téma feminizmov a dôsledok rodových nerovností, rovné príležitosti žien a mužov vo vzdelávaní i zamestnaní. Čítajte publikácie Kateřiny Liškovej v knižnici ASPEKTU.

Dúhová knižnica ASPEKTU

Pripravte sa na Dúhový PRIDE aj čítaním. V knižnici ASPEKTU nájdete podnetné knižky k LGBTI problematike, rodovej a sexuálnej identite.

3 nové knihy z knižnice ASPEKTU o práci žien

Do knižnice ASPEKTU pre naše a vaše vzdelávanie neustále nakupujeme nové knihy. Z posledných prírastkov k problematike práce žien vyberáme knihy o odborovom hnutí, potenciálnom spojení feminizmu a finančníctva a o inom naratíve vzniku kapitalizmu.

Kniha Zuzany Mojžišovej v knižnici ASPEKTU

Do knižnice ASPEKTU pribudol jeden z nových titulov vydavateľstva Artforum. Príďte si požičať knihu Zuzany Mojžišovej Genius loci.

Ďalšie diela Judith Butler v knižnici ASPEKTU

Okrem najnovšieho titulu Rámce války. Za které životy netruchlíme nájdete v knižnici ASPEKTU aj ďalšie diela feministickej a politickej filozofky Judith Butler. Môžete sa začítať každý utorok a štvrtok popoludní.