200 rokov od smrti spisovateľa Heinricha von Kleista

Goetheho inštitút v Bratislave

pozýva na premietanie

dokumentárneho filmu Kleistov spis (Die Akte Kleist, Nemecko, 2010, 52 min.)

 

KEDY: streda 18. máj, 17.00

KDE: Goetheho inštitút, Panenská 33, Bratislava

 

Film je v nemčine s anglickými titulkami. Úvodné slovo prednesie Jana Cviková v slovenčine. Podujatie je venované 200. výročiu „dobrovoľnej" smrti Heinricha von Kleista a jeho priateľky Henriette Vogel.

Heinrich von Kleist (1777 - 1811) má svoje pevné miesto medzi najväčšími nemeckými básnikmi. Vo svojich drámach, novelách a spisoch sa venuje sociálnym neistotám svojej doby a vzpiera sa im. Vyslovuje myšlienky, ktoré sú aktuálne aj 200 rokov po jeho smrti. Viac si prečítate na webovej stránke www.goethe.de.

Ako citovať tento článok:

red. 200 rokov od smrti spisovateľa Heinricha von Kleista In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 07/08/2011. Získané 29/02/2020 - 11:07. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/200-rokov-od-smrti-spisovatela-heinricha-von-kleista