25. november - Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách

25. november je označený ako Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách. Týmto dňom sa začína aj 16-dňová medzinárodná kampaň aktivizmu proti rodovo podmienenému násiliu, ktorú iniciovala a koordinovala organizácia Centrum pre ženské globálne vedenie (Center for Women's  Global Leadership) už v roku 1991. Na kampani sa postupne zúčastnili tisíce medzinárodných organizácií, političiek a politikov, vlád, mimovládnch organizácií a jednotlivcov z viac ako 180 krajín sveta. Cieľom kampane je ukončiť násilie páchané na ženách a dievčatách.

História tohto dňa siaha do roku 1960, keď boli v Dominikánskej republike zavraždené sestry Patria Mercedes Mirabal, María Argentina Minerva Mirabal a Antonia María Teresa Mirabal na príkaz diktátora Rafaela Trujilleho. Spolu so štvrtou sestrou Bélgicou Adelou Mirabala Reyes (1925 - 2014) vtedy založili skupinu proti režimu, známu ako Hnutie štrnásteho júna (Agrupación política 14 de Junio). V rámci tejto skupiny boli známe ako „Moriposas“, čo v preklade znamená motýle. María Argentina a Antonia María Terasa boli väznené, opakovane mučené, znásilňované a napokon popravené spolu so sestrou Patriou 25. novembra 1960 pre svoj nesúhlas s vtedajšou diktatúrou a vládou Trujilleho

Ako pamiatku na ich smrť Valné zhromaždenie OSN určilo 25. november ako Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách.

Na celom svete sa 25. novembrom začína 16 dní aktivizmu, v priebehu ktorých sa organizujú aktivity upozorňujúce na potrebu ďalších opatrení na odstraňovanie násilia páchaného na ženách, vznikajú projekty zamerané na elimináciu násilia páchaného na ženách a deťoch a kampane zobrazujúce dôsledky násilia. Mnohé organizácie v rámci týchto dní organizujú zbierky na pomoc ženám v núdzi, fundraisingové aktivity na podporu projektov a výskumov v oblasti násilia a porušovania ľudských práv žien a dievčat v ich vlastnom prostredí. 

 

Zdroj:

Vypískajme násilie

Conference „Under the Wings of the Butterflies“

16 Days of Activism Against Gender-Based Violence Campaign

 

Ako citovať tento článok:

red. 25. november - Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 25/11/2018. Získané 25/02/2024 - 17:36. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/25-november-medzinarodny-den-za-odstranenie-nasilia-pachaneho-na-zenach