25 rokov spoločne proti násiliu na ženách

V rámci medzinárodnej kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách sa uskutoční diskusia o tom, ako sa za ostatných 25 rokov na Slovensku zmenil verejný diskurz v oblasti pomoci ženám zažívajúcim násilie.

KEDY: streda 5. decembra o 19.00 hod.

KDE: .klub pod lamou, Partizánska 2, Bratislava

Násilie na ženách je vážny spoločenský problém, ktorý sa týka nás všetkých. Od založenia ASPEKTU, prvej feministickej organizácie na Slovensku, a od vzniku Aliancie žien, mimovládnej organizácie pomáhajúcej ženám zažívajúcim násilie, uplynulo 25 rokov. Ako sa vnímanie tejto problematiky a pomoc ženám na Slovensku zmenili od prvej mediálnej kampane proti násiliu na ženách, akou bola Piata žena? Akým výzvam čelíme v oblasti násilia páchaného na ženách dnes? Venujú sa spoločenské vedy, médiá a verejné politiky téme rodovo podmieneného násilia dostatočne? Máme na Slovensku dostatok zdrojov pre inštitúcie a mimovládne organizácie, ktoré poskytujú ženám zažívajúcim násilie a ich deťom pomoc a podporu?

Diskutujú:

Jana Juráňová, spisovateľka a spoluzakladateľka feministickej vzdelávacej a publikačnej organizácie ASPEKT 
Katarína Farkašová, riaditeľka a zakladateľka Aliancie žien Slovenska
Jarmila Filadelfiová, sociologička z Inštitútu pre výskum práce a rodiny
Oľga Pietruchová, riaditeľka odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVR SR

Viac o podujatí nájdete TU.

 

Ako citovať tento článok:

red. 25 rokov spoločne proti násiliu na ženách In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 03/12/2018. Získané 15/05/2020 - 07:21. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/25-rokov-spolocne-proti-nasiliu-na-zenach