Agent/ka 007, sú ženy a muži rovnoprávni?

Prečo sa na rovnoprávnosť žien a mužov pýtať filmového hrdinu, ktorý na upevnenie a reprezentovanie svojej mužskosti používa ženy?

 

Lebo každý sa môže zmeniť.

Prvý film o Jamesovi Bondovi nakrútený ženou, režisérkou a konceptuálnou umelkyňou Sam Taylor-Wood. Spot vznikol v rámci koalície organizácií EQUALS.

Ako citovať tento článok:

red. Agent/ka 007, sú ženy a muži rovnoprávni? In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 05/03/2011. Získané 24/02/2024 - 01:08. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/agentka-007-su-zeny-muzi-rovnopravni