Aglaja Veteranyi na javisku

Ako sa žongluje so slovami? Neviete? Tušíte? Zažijete to vo štvrtok 11. júna v Modrom salóne SND v Bratislave s dielami Aglaje Veteranyi. Už teraz ale môžete nahliadnuť do jej artistickej literárnej tvorby, ktorú divadelne spracovalo Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici.

Predstavenie Prečo nie som anjel je kolážou z kníh švajčiarskej autorky rumunského pôvodu Aglaje Veteranyi, ktoré v slovenčine vyšli v preklade Jany Cvikovej. Predstavenie vychádza z bohatej obraznosti prozaičky, ktorá sa nemilosrdne dotýka mnohých tabuizovaných tém našej kultúry. Výrazové prostriedky, pre ktoré sa rozhodla Iveta Škripková, nevšednú atmosféru (sur)realisticky ladených poetických rozprávaní Aglaje Veteranyi nielen zrkadlia, ale rozvíjajú ju ďalej.

Scenár a réžia: Iveta Škripková
Na motívy kníh: Aglaja Veteranyi Prečo sa dieťa varí v kaši, Polica posledných vydýchnutí (ASPEKT 2005 a 2006) a Prečo nie som anjel (ASPEKT 2007)
Hudobná spolupráca: Juraj Haško
Hudba: výber, E. Piaf La vie en rose
Hrajú: Mária Šamajová, Marianna Mackurová, Alena Sušilová,  Stanislava Pázmanyová a.h./ Ivana Kováčová / Mária Danadová

 

 

Ako citovať tento článok:

red. Aglaja Veteranyi na javisku In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 08/06/2015. Získané 17/07/2024 - 19:31. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/aglaja-veteranyi-na-javisku