Aj na MDŽ politici vtipkujú na účet žien

BRATISLAVA 5. marca 2013 – Medzinárodný deň žien politici každoročne zneužívajú na upevňovanie svojho postavenia a zvyšovanie volebných preferencií. MDŽ je však predovšetkým dňom, pri príležitosti ktorého si pripomíname ľudské a občianske práva žien. Preto chceme upozorniť na spôsob, akým politici komunikujú s voličkami a voličmi, ako obsahom komunikácie prispievajú k reprodukovaniu rodových a iných nerovností v spoločnosti. Téme politickej komunikácie pred parlamentnými voľbami 2012 sa venuje nová publikácia feministickej vzdelávacej a publikačnej organizácie ASPEKT s názvom Politika vylúčenia a emócií. Aspekty predvolebnej kampane 2012, ktorá vznikla v rámci dlhodobej spolupráce so zastúpením Nadácie Heinricha Bölla vo Varšave.

Mítingy strany Smer-SD pred parlamentnými voľbami 2012 boli spojené s oslavami Medzinárodného dňa žien a ich scenár veľmi pripomínal tohtoročné stretnutia strany s voličkami. „Politici sa na mítingoch prihovárali predovšetkým ženám – na jednej strane slovne oceňovali ich prácu, na druhej strane vtipkovali na ich účet,“ hovorí spoluautorka publikácie Zuzana Maďarová, spolupracovníčka ASPEKTU a doktorandka na Ústave európskych štúdií a medzinárodných vzťahov Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK. Ako dodáva: „Humor je výhodná komunikačná stratégia – ľudí disciplinuje, vytvára pocit veľkej, jednotnej, bezpečnej skupiny a sťažuje možnosť vyhradiť sa voči názorom aj vtipom, ktoré by sme za iných okolností mohli považovať za urážlivé.“ Humorné príbehy na svojich stretnutiach využívala aj strana SDKÚ-DS. „Objektom humoru boli napríklad ľudia bez domova, staršie ženy alebo ženy pracujúce v sexbiznise. Vytvárali sa tak skupiny ľudí, ktorým sa politici a političky prihovárali a ktoré, naopak, znevažovali,“ naznačuje Maďarová výsledky analýzy predvolebných mítingov strán Smer-SD a SDKÚ-DS.

Aj analýza predvolebných programov potvrdila, že kandidujúce strany robia rozdiely medzi rôznymi skupinami ľudí. „Podľa predvolebných programov sa zdá, že politické strany si predstavujú ideálneho občana ako človeka, ktorý vykonáva platenú prácu, žije v heterosexuálnom vzťahu a nezaujíma sa o politiku,“ hovorí spoluautorka publikácie Alexandra Ostertágová, spolupracovníčka ASPEKTU a doktorandka na Katedre psychológie Filozofickej fakulty UK. „Z takéhoto úzkeho chápania občianstva sú vylúčení napríklad nezamestnaní ľudia, ľudia žijúci v chudobe, neheterosexuálni ľudia alebo ženy, ktoré programy umiestňujú do sféry rodinnej starostlivosti,“ dodáva Ostertágová.

Politika vylúčenia a emócií je šestnástou publikáciou zborníkového radu Aspekty, ktorý je súčasťou Knižnej edície ASPEKT. „Nadväzuje na predchádzajúce tituly z tohto radu, predovšetkým na publikáciu Politiky a političky. Aspekty politickej subjektivity žien (ASPEKT 2011), ktorá priniesla rôzne pohľady na to, za akých okolností a akým spôsobom sa ženy stávajú politickými subjektkami, a ktorá načrtla aj tému politickej komunikácie. Túto publikáciu, ako aj predchádzajúce tituly radu Aspekty si môžu čitateľky a čitatelia bezplatne stiahnuť na webovej stránke www.aspekt.sk. Zároveň tu nájdu ukážky z novej publikácie Politika vylúčenia a emócií,“ hovorí editorka novej knihy a zodpovedná editorka radu Aspekty Jana Cviková.

Ako citovať tento článok:

red. Aj na MDŽ politici vtipkujú na účet žien In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 05/03/2013. Získané 15/05/2020 - 06:08. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/aj-na-mdz-politici-vtipkuju-na-ucet-zien