Aj vďaka vašim 2 percentám...

Veríme, že aj v roku 2017 nájdete 2 dobré dôvody na to, aby ste nám poukázali svoje 2 percentá. Vybrali sme pre vás 2 x 2 príklady z celej kopy dobrých dôvodov:

V prvej polovici roka 2016 vyšlo druhé vydanie úspešného románu spisovateľky Ireny Brežnej s názvom Nevďačná cudzin(k)a. Autorka v knihe spracúva skúsenosti s emigráciou, píše o približovaní sa novej krajine aj o približovaní sa novej krajiny rozprávačke. V marci 2016 získala Irena Brežná za román ocenenie Dominika Tatarku. Počas celého roka sme Irenu Brežnú pozývali na rôzne diskusie, prednášky a besedy, na ktorých ste sa mohli s ňou aj ďalšími hostkami a hosťami rozprávať o problémoch súčasnej migračnej krízy, demokracie a humanizmu.

Koncom leta sme vydali prvý knižný preklad z diela populárnej maďarskej spisovateľky Virág Erdős v slovenčine. Kniha s názvom Moja vina a iné prináša výber z poézie a prózy známej  autorky, ktorá vo svojej tvorbe kriticky reaguje na aktuálne problémy – napríklad na antidemokratické autoritárske politické režimy, rasizmus, ekonomické či sociálne rozdiely. Virág Erdős prijala naše pozvanie a prišla knižku osobne predstaviť do Bratislavy v novembri 2016.

V závere roka vyšla nová kniha Jany Juráňovej Cudzie príbehy. Autorka v troch prózach spracováva mediálnu manipuláciu, brutálnu vraždu a účelovosť vo vzťahoch, venuje sa skryto i otvorene tolerovanej sociálnej nespravodlivosti a sleduje, ako súčasný bežný život často vyrastá z vlákien minulého režimu a aké metódy klamania nám pomáhajú ukryť pred nami samotnými to, čo vidíme. Zuzana Bariaková v recenzii pre denník SME o nej napísala: „Juráňová dokonale pracuje s opozíciou vnútorného a vonkajšieho sveta postáv. Vnútorný priestor v sebe nesie vždy príznak intimity a autentickosti. Smútok, osamelosť, ale aj sebaklam sú obnažené až na kosť, a hoci poznanie samo osebe môže byť zraňujúce, vonkajší priestor im servíruje často ešte bolestnejšie epizódy.“

Už viac ako 20 rokov dostávame feminizmus na stránky slovenských kníh – odborných, popularizačných, krásnych aj detských. A nielen tam. Organizujeme verejné podujatia, diskusie a semináre, spolupracujeme s verejnými inštitúciami aj ďalšími mimovládnymi organizáciami, prevádzkujeme najväčšiu feministickú knižnicu na Slovensku, prednášame, konzultujeme, publikujeme, komentujeme... Dostávame myšlienky rodovej rovnosti všade tam, kde ich podľa nás treba. Teda všade. Bez vašich 2 percent by sme to tak dlho nezvládli. Ďakujeme, že nám pomáhate robiť FEMINIZMUS na Slovensku.

 

Ako poukázať 2% alebo 3% dane ASPEKTU

 

Ako citovať tento článok:

red. Aj vďaka vašim 2 percentám... In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 26/03/2017. Získané 13/04/2024 - 15:44. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/aj-vdaka-vasim-2-percentam