Ako opiť voličky vtipom a programovať občanov

Autorky si dali ambiciózny cieľ ´pripraviť publikáciu tak, aby reflektovali súčasný stav politickej komunikácie na Slovensku, a pritom nereprodukovali predstavu politiky ako obchodu a politických ideí ako tovaru´, čo sa im podarilo so cťou naplniť. Navyše Politika vylúčenia a emócií prináša nielen podnetné čítanie, ale aj nové oblasti v slovenskom politologickom skúmaní, a to nielen menej prebádanými témami ako politická komunikácia a humor, ale aj metódami, ktoré autorky používajú.

Kritická diskurzívna analýza patrí stále k málo používaným metódam napriek tomu, že poskytuje možnosť odhaliť skryté, hoci často predpokladané idey a ideológie stojace za napísaným a povedaným a dôsledne ich zdokladovať. Publikácia je preto prínosom nielen pre tie a tých, ktorí sa nad politikou, mocou a jej rodovým rozložením zamýšľajú, ale aj inšpiráciou pre politologické bádanie."

Celú recenziu publikácie Politika vylúčenia a emócií. Aspekty predvolebnej kampane 2012 (ASPEKT 2012) si môžete prečítať na: pravda.sk

Ako citovať tento článok:

red. Ako opiť voličky vtipom a programovať občanov In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 26/06/2013. Získané 22/01/2021 - 04:17. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/ako-opit-volicky-vtipom-programovat-obcanov