Ako sa (ne)darí uplatňovať zásadu rovnakého zaobchádzania

140Už 20 rokov usilujeme, aby sa ľudské práva dostali do života spoločnosti i verejných inštitúcií. Zaoberáme sa aj s dôležitou témou uplatňovania zásady rovn(ak)ého zaobchádzania v praxi. To úzko súvisí s odhaľovaním a účinnou prevenciou diskriminácie, a teda s problémami, ktoré denne trápia mnohých ľudí.

„S týmto zámerom sme uskutočnili množstvo vzdelávacích aj advokačných aktivít s rôznymi cieľovými skupinami (učitelia a učiteľky, študenti a študentky, seniori a seniorky, sudcovia a sudkyne, polícia, väzenstvo, mimovládne organizácie a i.),“ pripomína výkonná riaditeľka ODZ PhDr. Šarlota Pufflerová, PhD. „Od stredy do piatku (22. – 24. 2.) realizujeme v Bratislave Tréning v presadzovaní princípu rovnosti a antidiskriminácie na základe veku, zdravotného postihnutia, etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, sexuálnej orientácie, pohlavia alebo rodu a ďalších dôvodov.“

Cieľom tréningu bolo ďalej rozvíjať kapacity občianskej spoločnosti pri vysporiadavaní sa s diskrimináciou, a to aktivitami zameranými na efektívne zavádzanie zásady rovn(ak)ého zaobchádzania do praxe verejných inštitúcií. Program sa zameral najmä na postupy, ktoré sa na Slovensku zatiaľ veľmi nepoužívajú, môžu však byť mimoriadne účinné pri odhaľovaní diskriminácie a jej prevencii. Podujatie bolo súčasťou projektu zameraného na antidiskriminačný tréning aktívnych ľudí z mimovládnych a odborových organizácií vo všetkých členských štátoch EÚ a podporeného Európskou komisiou. Združenie ODZ ho realizovalo v spolupráci s holandskou organizáciou Human European Consultancy.

Celú správu si môžete prečítať TU.

Viac o aktivitách organiácie Občan, demokracia a zodpovednosť sa dozviete na webovej stránke www.oad.sk.

Ako citovať tento článok:

red. Ako sa (ne)darí uplatňovať zásadu rovnakého zaobchádzania In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 01/03/2012. Získané 19/06/2024 - 18:54. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/ako-sa-nedari-uplatnovat-zasadu-rovnakeho-zaobchadzania