Anasoft litera uvádza: Barbora Hrínová v Banskej Bystrici

Aspektovskú autorku, laureátku ceny Anasoft litera 2021 Barboru Hrínovú môžete stretnúť na festivale Literárna Banská Bystrica.

KEDY: pondelok 26. septembra, 17.30

KDE: Záhrada – Centrum nezávislej kultúry, Námestie SNP 16, Banská Bystrica

Autorka debutovej zbierky Jednorožce (ASPEKT 2020) vystúpi v rámci série podujatí Anasoft litera uvádza, ktoré aj tento rok pozývajú autorky a autorov najlepšej slovenskej prózy (podľa odbornej poroty) do kultúrnych centier po Slovensku. Podujatie moderuje Zuzana Bariaková.

Barbora Hrínová vyštudovala dramaturgiu a scenáristiku na VŠMU v Bratislave, kde v súčasnosti pedagogicky pôsobí v Ateliéri scenáristickej tvorby. Spolupracovala na televíznych seriáloch a reláciách. Pre RTVS a Český rozhlas pripravila niekoľko rozhlasových dokumentov. Absolvovala výskumný pobyt v Gruzínsku a ako držiteľka Fulbrightovho štipendia strávila päť mesiacov na univerzite v Kalifornii. Je trojnásobnou finalistkou súťaže Poviedka. V roku 2020 jej vyšla debutová zbierka poviedok Jednorožce (ASPEKT), za ktorú získala cenu Anasoft litera 2021 aj študentskú Cenu René.

Poetka, prekladateľka, filmová teoretička a členka odbornej poroty Anasoft litera Mária Ferenčuhová o Jednorožcoch: „Barbora Hrínová vytvára veľmi presvedčivý literárny priestor, ktorý je priestorom vnútorným, introvertným, z ktorého ako také krehké zvieratko vystrkuje jednotlivé antény a vníma svet okolo seba. Svet, ktorý môže byť naladený netolerantne voči akýmkoľvek inakostiam, ale aj svet, ktorý je prijímajúci, prípadne v ktorom sa tieto inakosti môžu navzájom spoznávať a stretávať. (...) Táto kniha je v tom najlepšom zmysle slova introvertná a introvertská bez toho, aby sme introvertnosť vnímali stereotypne ako plachosť, hanblivosť a neschopnosť vyjsť s kožou na trh.“

 

Knihu Jednorožce si môžete objednať v papierovej aj elektronickej podobe.

Ako citovať tento článok:

red. Anasoft litera uvádza: Barbora Hrínová v Banskej Bystrici In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 20/09/2022. Získané 23/05/2024 - 18:15. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/anasoft-litera-uvadza-barbora-hrinova-v-banskej-bystrici