Ani jeden ženský hlas pre Miloša Zemana

Milé kamarátky a kamaráti,

dúfam, že ste už spustili veľkú kampaň na tému ani jeden ženský hlas pre Miloša Zemana", pre ktorého sú šľachtici zdegenerovaní preto, že (vďaka právu prvej noci!) "n e m u s e l i 
z n á s i l ň o v a ť". Zatiaľ čo Zemani a iní plebejci naopak museli rozvinúť svoju p l n ú
e n e r g i u, a to nielen sexuálne".
Keď si pritom pripomeniem samoľúbu mimiku a gestá, obscénny úsmev prezidentského kandidáta, je mi jasné, že to je taký číročistý sexizmus, aký som ešte od politika na verejnosti nepočula. Znemožnil by sa s tým už kdekoľvek vo svete, v Indii by si dnes musel dať pozor, aby ho nezlynčovali. Pritom nejde o nejakú improvizáciu v ohni slovného súboja, ale o zrejme starostlivo predom pripravený priamy úder na protivníka. Presne tak na to reagovalo jeho obecenstvo, ešte aj mladé dievčatá, ktoré mu sedeli za chrbtom. Takže si myslím, že by ste mu to mali riadne osladiť, vysvetliť hlavne ženám, ako by si ich Zeman-plebejec asi aj na Hrade vážil".
Držím vám pritom palce,

Agneša

Ako citovať tento článok:

red. Ani jeden ženský hlas pre Miloša Zemana In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 21/01/2013. Získané 23/07/2024 - 18:57. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/ani-jeden-zensky-hlas-pre-milosa-zemana