ASPEKT podporuje Istanbulský dohovor

Prevencia. Ochrana. Stíhanie. Jednotný prístup. To sú štyri piliere, na ktorých stavia Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu, známy ako Istanbulský dohovor.

Čo môže priniesť dokument, ktorý je považovaný za doteraz najlepšiu stratégiu pre spoločnosť bez násilia páchaného na ženách? Prečo ho Slovenská republika potrebuje?

Feministická organizácia Možnosť voľby pokračuje v kampani na podporu Istanbulského dohovoru. Upozorňuje na to, že hoci Slovensko v roku 2011 tento dokument podpísalo, doteraz ho neratifikovalo, teda sa nezaviazalo uplatňovať ho v praxi. Pozrite si infografiky, ktoré približujú Istanbulský dohovor a jeho dôležitý obsah.

Sledujte aj videá, v ktorých známi muži odmietli násilie páchané na ženách a vyjadrili podporu Istanbulskému dohovoru. ASPEKT podporuje Istanbulský dohovor a vy?

Ako citovať tento článok:

red. ASPEKT podporuje Istanbulský dohovor In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 23/11/2016. Získané 17/07/2024 - 12:19. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/aspekt-podporuje-istanbulsky-dohovor-0