Aspektovské a vaše Tutti frutti

Chystáme sa na festival súčasného umenia a kultúry Tutti frutti. Aj vy?

Aspektovské autorky Etela Farkašová, Eva Filová, Inge Hrubaničová, Uršuľa Kovalyk, Ivica Ruttkayová, Nóra Ružičková a Marcela Veselková sa stretnú, aby vám i nám prečítali zo svojich kníh. Premiéru bude mať aj prezentácia knižiek ASPEKTU, ktorú s vami pripravujeme prostredníctvom čítacej súťaže Staň sa!  

KEDY: streda, 11. júna 2014, 17.00 hod.
KDE: Tržnica na Trnavskom mýte v Bratislave, balkón na 1. poschodí (bližšie k centru)

Môžete stretnúť skvelé spisovateľky a seba navzájom. Uvidíte, čo ste ešte nevideli a vypočujete si, čo ste ešte nepočuli. Ak ste sa zapojili do súťaže, počuť budete aj seba a dozviete sa, či ste niečo vyhrali. Na podujatí totiž vyžrebujeme víťazky alebo víťazov súťaže Staň sa!

Podujatie bude moderovať Jana Cviková. 

Viac o festivale Tutti frutti nájdete na: tuttifrutti-festival.sk

 

  

 

Projekt Podpora rozvoja rodovej kompetencie prostredníctvom publikačno-vzdelávacích aktivít bol podporený sumou 80928 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Podpora rozvoja rodovej kompetencie prostredníctvom publikačno-vzdelávacích aktivít je Posilnenie kapacít MVO a zlepšenie podmienok na fungovanie občianskej spoločnosti.

Ako citovať tento článok:

red. Aspektovské a vaše Tutti frutti In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 02/06/2014. Získané 11/07/2020 - 10:03. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/aspektovske-vase-tutti-frutti