Bábkové divadlo na Rázcestí na festivale Drama Queer

Divadelný festival Drama Queer, ktorý sa uskutoční od 20. do 24. novembra, privíta aj Bábkové divadlo na Rázcestí z Banskej Bystrice.

KEDY: 23. novembra o 10.00
KDE:  a4 – nultý priestor, Bratislava
ČO: Predstavenie pre deti a ich dospelých Anička Ružička a Tonko Modrinka

Rozprávkový príbeh dvojičiek Aničky a Tonka vychádza zo situácií súvisiacich s prvým ohmatávaním sveta vzťahov, predmetov, vlastností, ktoré sú spravidla prísne rozdelené na dievčenské a chlapčenské.
Nie všetky dievčatá však musia byť princezné a nie všetci chlapci futbalisti. Deti rady rozohrávajú situácie, ktoré sú pre ne nové. Práve túto možnosť im ponúka divadelné predstavenie, ktorého námet sa odvíja od knihy Ružový a modrý svet.

Pozrite si ukážku z predstavenia Anička Ružička a Tonko Modrinka.

KEDY: 23. novembra o 18.00
KDE: a4 – nultý priestor, Bratislava
ČO: Iveta Škripková – Diagnóza Slovo

Motto inscenácie: „Stačí zmeniť slovo a všetko je inak.“ Režisérka inscenácie Iveta Škripková sa spolu so svojím tvorivým tímom inšpirovali antickým a novodobým chórom. Rozhodli sa využiť silu ženského chóru, ktorý svojou interpretáciou upozorňuje na význam rečového aktu. Podkladom pre inscenáciu boli rôzne slovné a slovesné prejavy od umeleckej literatúry po bežnú každodennú komunikáciu. Všetky nazbierané a skúmané prejavy sa dotýkajú neviditeľnej moci slova a upozorňujú na to, že hovoriť znamená konať.
Viac o predstavení Diagnóza Slovo si môžete prečítať na: bdnr.sk

Ako citovať tento článok:

red. Bábkové divadlo na Rázcestí na festivale Drama Queer In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 17/11/2013. Získané 05/12/2023 - 10:01. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/babkove-divadlo-na-razcesti-na-festivale-drama-queer