Bábkové divadlo na Rázcestí v Bratislave

feminiznus, Aspekt

Bábkové divadlo na Rázcestí a ASPEKT

pozývajú

na predstavenie dramédie Šmíračky.

KEDY: v piatok 11. marca 2011 o 19:00 hod.

KDE: A4 - nultý priestor v Bratislave

Predĺžte si oslavy Medzinárodného dňa žien a príďte si pozrieť dobré divadlo.

(Ne)Mať bábo. S čím všetkým súvisí toto rozhodnutie? Čo prežíva dievča, keď sa zamiluje? Keď zistí, že čaká bábo? Zaujíma niekoho, ako to prežíva? Pozorovania vnútorných priestorov každej z nás, sledovanie toho, čo si o sebe myslíme, špicľovanie pocitov a myšlienok - to všetko sa stalo základom pre inscenáciu Šmíračky.

Šmíračky sú piatou inscenáciou Štúdia TWIGA (Theater Women Improvisation Gender Action).

Pozn. prvá: šmírovať = pozri správne zízať J alebo aj čumieť, očumovať, čumákovať?

Pozn. druhá: dramédia = dramatická komédia, ktorá rieši vzniknutý „dramatický" konflikt humorne.

 

 

Ako citovať tento článok:

red. Bábkové divadlo na Rázcestí v Bratislave In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 11/03/2011. Získané 16/07/2024 - 21:28. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/babkove-divadlo-na-razcesti-v-bratislave-0