Bela Dunajská: Starý koráb

Čítanie z knihy Potopené duše

„Rozsiahle dielo Bely Dunajskej má podobu, aká charakterizuje autorské osobnosti, ktoré písali ´do zásuvky´, na rube doby. V pozostalosti existujú viaceré varianty jednotlivých básní, ba dokonca, tá-ktorá báseň je zaradená až do niekoľkých plánovaných, a napokon nevydaných kníh,“ uvádza literárna vedkyňa Andrea Bokníková v knihe Potopené duše. Z tvorby slovenských poetiek v prvej polovici 20. storočia. Jedinečná čítanka prináša zabudnuté aj doposiaľ neobjavené básne 12 poetiek spolu s ďalším textovým a obrazovým materiálom zo života a tvorby viac i menej známych mien.

Bokníková v úvodnej štúdii konštatuje: „Spomedzi poetiek prvej polovice 20. storočia bola Dunajská najodvážnejšia, pokiaľ ide o témy: do poézie vkomponúvala náznakovú erotiku a priniesla prvú polemiku s mýtom krásy, ženské telo spájala so starobou či zruinovaním a inscenovala ho v prirodzených situáciách (aj s ´rozcuchanou hlavou´), nezobrazovala ho len ako dokonalé. Tvorba Dunajskej ponúka dôveryhodný obraz samoty bez pretvárky, či už hlavnej protagonistky, alebo iných postáv.“ Ďalej dodáva, že svoje „smelé témy iste nebrala vždy vážne, ale sa s nimi aj hrala: keď nazvala telo ženy ´starým korábom´, tak je za tým možno aj paródia na slávny Opitý koráb Jeana Arthura Rimbauda. Expresívnymi výrazmi a estetikou škaredosti až odpudivosti vzniká priam dekadentná atmosféra nielen presýtenia rozkošou, ale v jednom prípade aj schátraného výzoru. Práve báseň Starý koráb (1946) je formulovaná ako rozhovor ženy so svojím telom, ´pokrytým vredmi´, ktorá ho komentuje c čiernym humorom, keď ho pozoruje v kúpeľni.“ Báseň Bely Dunajskej Starý koráb číta herečka Zuzana Porubjaková.

 

 

Zostavovateľka: Andrea Bokníková

Redakčné spracovanie: Jana Juráňová a Jana Cviková

Grafická úprava: Jana Sapáková

Vydavateľstvo: ASPEKT

Video: Jaroslava Jelchová

 

Z obsahu

Editoriál
Potopené duše. Z tvorby slovenských poetiek v prvej polovici 20. storočia (úvodná štúdia)

Ľudmila Groeblová (1884 – 1968)
Šára Buganová (1906 – 1978)
Zora Jesenská (1909 – 1972)
Henny Fiebigová (1917 – 2016)
Nora Preusová (1922 – 2006)
Viola Štepanovičová (1921 – 1973)
Hana Záhorská (1919 – 2011)
Elena Kamenická (1917 – 1953)
Sláva Manicová (1918 – 2014)
Bela Dunajská (1921 – 2008)
Viera Szathmáry-Vlčková (1900 – 1966)
Viera Markovičová-Záturecká (1910 – 1953)

Sunken Souls From Works by Slovak Women Poets in the First Half of the 20th Century (Summary)

 

Knihu si môžete objednať TU.

Nazrite do knihy Potopené duše.

Čítajte editoriál knihy.

 

***

1530

Publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Ako citovať tento článok:

red. Bela Dunajská: Starý koráb In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 21/01/2018. Získané 27/05/2024 - 07:46. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/bela-dunajska-stary-korab