bell hooks o lesbizme a feminizme

„Jedným z rozmerov feministického hnutia vždy bude aj vzdorovanie homofóbii. Nemožno pestovať sesterstvo medzi ženami, ak sústavne dochádza k znevažovaniu a podriaďovaniu  lesbických žien zo strany heterosexuálnych žien. Vo vizionárskom feministickom hnutí je práca lesbických aktivistiek plne uznaná. Bez vkladu radikálnych lesieb by sa feministická teória a prax nikdy neposunula za hranice heterosexizmu a nevytvorila by priestor, kde ženy, všetky ženy bez ohľadu na ich sexuálnu identitu a/alebo preferencie mohli a môžu byť slobodné. Tento odkaz si treba ustavične pripomínať a prechovávať ho v srdci.“

Z knihy bell hooks Feminizmus do vrecka. O zanietených politikách v preklade Jany Juráňovej.

Ako citovať tento článok:

red. bell hooks o lesbizme a feminizme In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 25/06/2014. Získané 30/09/2023 - 00:15. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/bell-hooks-o-lesbizme-feminizme