bell hooks o násilí páchanom na ženách

„Muži ako skupina mali a majú z patriarchátu najviac výhod, pretože ťažia z predpokladu, že sú nadradení voči ženám. Lenže ich výhody nie sú zadarmo. Od mužov sa na oplátku za všetky ich výsady vyžaduje, aby - ak majú zachovať patriarchát -, ovládali ženy, teda aby nás vykorisťovali a utláčali a aby pri tom používali násilie. Pre väčšinu mužov nie je ľahké byť patriarchami. Je mnoho mužov, ktorým sa nepáči, že niektorí muži sa boja žien a nenávidia ich, mnohých mužov trápi mužské násilie na ženách, často to trápi dokonca aj tých, ktorí sa takéhoto násilia dopúšťajú. Boja sa však, že ak by sa ho prestali dopúšťať, prišli by o svoje výhody. Nevedia si predstaviť, čo by sa stalo so svetom, ktorý dôverne poznajú, keby sa patriarchát zmenil. Hoci si uvedomujú a cítia, že to nie je správne, je pre nich jednoduchšie pasívne podporovať mužskú nadvládu. Muži v mojej prítomnosti veľmi často opakujú, že nechápu, čo vlastne tie feministky chcú. Verím im. Ale verím aj, že sú schopní meniť sa a rásť. A verím, že keď sa o feminizme dozvedia viac, nebudú sa ho báť, pretože vo feministickom hnutí objavia nádej, že sa im podarí oslobodiť sa z pút patriarchátu.

 

Z knihy Feminizmus do vrecka. O zanietených politikách známej feministickej postkoloniálnej teoretičky a aktivistky bell hooks.

V preklade Jany Juráňovej.

Ako citovať tento článok:

red. bell hooks o násilí páchanom na ženách In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 27/11/2013. Získané 11/07/2024 - 23:13. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/bell-hooks-o-nasili-pachanom-na-zenach