Bettina Balàka – autorské čítanie v nemčine a slovenčine

Goetheho inštitút, Rakúske kultúrne fórumASPEKT

pozývajú na autorské čítanie a diskusiu s rakúskou spisovateľkou Bettinou Balàka.

 

Kedy: utorok 14. mája o 18. hod.

Kde: Goetheho inštitút, Panenská 33, Bratislava

 

1688

V centre pozornosti bude najnovšia autorkina kniha Kaiser, Krieger, Heldinnen. Exkursionen in die Gegenwart der Vergangenheit (Haymon Verlag, Innsbruck/Wien 2018) – Cisár, bojovníci, hrdinky. Exkurzie do prítomnosti minulosti. Výber prináša precízne rešeršované a rozprávačsky vtipne podané eseje, ktoré sa zaoberajú ženskými právami, politickými a právnymi dôsledkami ešte stále živého habsburgovského mýtu, európskou tradíciou ako zmesou kultúr či spomínaním na svetovú vojnu.


Podujatie v nemčine bude tlmočené do slovenčiny.

Moderuje Jana Cviková (ASPEKT a Ústav svetovej literatúry SAV).

 

Bettina Balàka sa narodila 1966 v Salzburgu, žije a pôsobí ako slobodná spisovateľka vo Viedni. Je autorkou viacerých knižných publikácií, divadelných a rozhlasových hier. Za svoju tvorbu získala rôzne ocenenia, napr. Cenu Theodora Körnera (2004), Salzburskú cenu za lyriku (2006) a Cenu Friedricha Schiedela za literatúru (2008).
 

Reč bude aj o preklade autorkiných esejí do slovenčiny. Študentky a študent seminára umeleckého prekladu (Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky FiFUK) sa totiž tejto téme venovali celý letný semester šk. roka 2018/2019 v spolupráci s pedagogičkou Janou Cvikovou. Prečítajte si ukážku z úvodnej eseje Hrdinky, ktorú v rámci seminára preložili Katarína Jesenská a Veronika Cedzová.

 

 

 

 

Ako citovať tento článok:

red. Bettina Balàka – autorské čítanie v nemčine a slovenčine In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 09/05/2019. Získané 26/01/2023 - 15:58. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/bettina-balaka-autorske-citanie-v-nemcine-slovencine