Blahoželáme Glorii Steinem

Spoluzakladateľka známeho feministického magazínu Ms., novinárka, aktivistka, jedna z najvýznamnejších osobností feministického hnutia v USA v 60. a 70. rokoch 20. storočia Gloria Steinem oslavuje 80 rokov. Oslávme významné jubileum jej slovom:
 

„Takže čo by sa stalo, keby náhle, ako zázrakom, muži zrazu začali menštruovať a ženy by už nemenštruovali? (...)
Generáli, pravicoví politici, náboženskí fundamentalisti by hovorili o menštruácii ako o dôkaze toho, že len muži môžu slúžiť Bohu a bojovať za vlasť (´Musíte darovať krv, aby ste mohli získať krv´), zastávať vysoké politické posty (´Môžu byť ženy dostatočne drsné bez mesačného cyklu, ktorému vládne planéta Mars?´), byť kňazmi, ministrami aj samotným Bohom (´Dal svoju krv za naše hriechy´), alebo rabínmi (´Bez mesačného očistného krvácania sú ženy nečisté´).“

Gloria Steinem: Keby muži mohli menštruovať. Preklad Jana Juráňová. In Aspekt 2/2000-1/2001.
 

„Na to, aby sme pocítili rozdiel medzi tým, čo je a čo by malo byť, budeme rozhodne potrebovať, aby nás niečo osvietilo; aspoň záblesk pochopenia, že subjekt je vymenený za objekt a že by to celé malo byť úsmevné. Veľa si sľubujeme od tejto techniky prevracania. Veď nielenže pomáha vytvárať empatiu, ale je aj spoľahlivým detektorom zaujatosti v nás aj v tých druhých. Vlastne, čím hlbšia zaujatosť, tým ľahšie sa vyslovujú všelijaké tvrdenia o druhom pohlaví – alebo rase, triede, sexualite, fyzickej schopnosti, o čomkoľvek – a potom už len stačí sledovať, čo z toho vzíde.“

Obrátené: „Keď Simona Freudová začínala lekársku prax v ordinácii svojho viedenského bytu, odvážne spojila hypnózu s Pappenheimovou ´rozprávacou kúrou´ a zamerala sa na testériu. Symptómy, ktoré pozorovala u svojich pacientov, zahrnovali depresiu, halucinácie, ako aj celú paletu ochorení – od paralýzy, ochromujúcich bolestí hlavy, chronického dávenia a kašlania či problémov s prehĺtaním až po celú škálu testerických záchvatov, falošnej gravidity a sebapoškodzovania vrátane couvade a rezania kože na penise – bola to extrémna forma závisti maternice a menštruácie, prejavujúca sa imitáciou ženských funkcií.“

Skutočné: „Neodolala som a musela som spomenúť couvade, rituál imitujúci graviditu, ktorému sa oddávajú muži v niektorých kmeňových kultúrach, oslavujúcich graviditu a pôrod. Ženy v patriarchálnych kultúrach sa vo všeobecnosti pokladajú za ´prirodzene´ masochostické, ale nevidí sa vám rezanie kože na penise tiež dosť masochistické?“
Gloria Steinem: Závisť  maternice, testéria a strach z kastrácie pŕs. Čo keby bol Freud ženou? Preklad Mária Štefánková. In Aspekt 2/2000-1/2001.

Ako citovať tento článok:

red. Blahoželáme Glorii Steinem In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 27/03/2014. Získané 17/07/2024 - 15:31. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/blahozelame-glorii-steinem