Blahoželáme k výhre knižiek Uršule Kovalyk

Blahoželáme výherkyniam a výhercovi balíka knižiek Žena zo sekáča, Travesty šou a Neverné ženy neznášajú vajíčka spisovateľky Uršule Kovalyk. Knižky získali: Judita Kubinová (Senica), Mirka Hlinčíková (Trnava) a Tadeáš Bucha (Žilina). Viac sa dozviete TU.

Do súťaže internetového portálu kultura.sme.sk sa zapojilo 134 ľudí. Ak ste knižky nevyhrali, nesmúťte, môžete si ich objednať :)

Ako citovať tento článok:

red. Blahoželáme k výhre knižiek Uršule Kovalyk In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 08/06/2011. Získané 25/07/2024 - 17:37. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/blahozelame-k-vyhre-kniziek-ursule-kovalyk