Blahoželáme Zore Bútorovej

Blahoželáme Zore Bútorovej k oceneniu za významný prínos v oblasti ochrany práv seniorov a sernioriek, ktoré jej pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv odovzdal podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák. V prílohe si môžete prečítať príhovor Zory Bútorovej, v ktorom poukázala na to, že aj táto cena má dve strany.

Priznám sa, že prijímam túto cenu s určitými rozpakmi. Žijeme totiž v neistote: od konca leta sme nedostali oficiálne vyrozumenie o tom, či kniha, do ktorej mal vyústiť náš výskum stavu ľudských práv starších ľudí,  získa podporu z verejných zdrojov, konkrétne z dotačnej schémy Úradu vlády Slovenskej republiky. Pritom tento projekt bol ako ďalších vari 80 projektov schválený a odporúčaný odbornou komisiou. Odvtedy čakáme, že nám zasvieti zelená. Nerozumiem tomu otáľaniu a trápi ma otázka, či napokon neprevážili predsa len iné ako odborné hľadiská, iný zreteľ ako zreteľ verejnej prospešnosti. Červená pre knihu, ktorá by mala slúžiť na kultiváciu povedomia o právach starších ľudí a o aktívnom starnutí, by bola podľa mňa jednou z paradoxných koncoviek Európskeho roku aktívneho starnutia. Nešťastnou a nesprávnou."

Ako citovať tento článok:

red. Blahoželáme Zore Bútorovej In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 28/12/2012. Získané 17/07/2024 - 15:08. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/blahozelame-zore-butorovej