Božidara Turzonovová číta Dianu Athill

Ako citovať tento článok:

red. Božidara Turzonovová číta Dianu Athill In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 30/05/2020. Získané 02/06/2023 - 19:42. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/bozidara-turzonovova-cita-dianu-athill