Byť mužom znamená NEBYŤ

Elisabeth Badinter aj o homofóbii

Mužskosť sa tradične vymedzuje skôr „vyhnutím sa niečomu... ako túžbou po niečom“.

Byť mužom znamená

nebyť ženou

nebyť homosexuálom

nebyť poslušný

nebyť závislý

nebyť podriadený

nebyť zoženštený, zovňajškom ani spôsobmi

nebyť v sexuálnom alebo veľmi dôvernom vzťahu s inými mužmi

nebyť impotentný pri ženách.

Zápory sú pre mužskosť také príznačné, že istý americký spisovateľ si vydobyl veľký úspech knihou s ironickým názvom „Pravý muž neje kašu“.

U niektorých mužov (zvlášť u chlapcov) homosexualita vyvoláva strach, s ktorého obdobou sa nestretáme u žien. Prejavuje sa vyhýbavým správaním, útočnosťou alebo neskrývaným znechutením. Výskumy o správaní sú v tomto smere výrečné. Niektorí autori používajú prosté umiestnenie stoličky ako kritérium spoločenského odstupu; zistilo sa, že keď výskumník mal ceduľku „som gej a som na to hrdý“, účastníci rozhovoru si odtiahli od takého muža stoličku ďalej ako od iného, neutrálneho, ktorý sa navonok nepreukazoval nijakou homosexuálnou charakteristikou. Muži zvolia tri razy väčšiu vzdialenosť medzi sebou a homosexuálnym psychológom ako ženy, keď im kladie otázky psychologička označená ceduľkou „lesba“.

Homofóbia súvisí s pocitmi strachu, menovite so strachom z rovnosti žien a mužov. Homofóbni ľudia sú konzervatívni, nepružní a sú náchylní udržiavať tradičné rodové roly vo všetkých oblastiach. Homofóbia v skutočnosti odkazuje na utajený strach z vlastných homosexuálnych sklonov. Pohľad na zoženšteného muža vyvoláva silný stiesňujúci pocit u mnohých mužov a spúšťa mechanizmus uvedomenia si vlastných „ženských“ vlastností, ako sú pasivita alebo citlivosť, ktoré považujú za známky slabosti. E. Badinter hovorí, že podľa všetkého sa ženy neboja natoľko o svoju ženskosť. A práve to je jeden z dôvodov väčšej homofóbie u mužov ako u žien.

Homofóbia u mnohých mužov posilňuje krehkú heterosexualitu, je teda psychickým obranným mechanizmom, stratégiou na zakrytie istej neprijateľnej časti seba samého. Nezriedka dochádza k agresivite proti gejom; v skutočnosti je takéto usmernenie agresivity spôsob, ako vyviesť vnútorný konflikt mimo svojho vnútra. Homofóbia môže mužom pomáhať, aby si zvyšovali sebadôveru a získavali uznanie v očiach iných – najmä u rovesníkov mužského rodu. V neposlednom rade má i ideologické, náboženské dôvody.

Homofóbia, okrem toho, že poškodzuje homosexuálne orientovaných jedincov, prichádza draho aj heterosexuálov. Robí z nich „mučeníkov mužskej roly“ (Joseph Pleck) a je aj najväčšou prekážkou priateľstva medzi mužmi. Správe Shere Hite uvádza, že na otázku: „Opíšte muža, ku ktorému vás viaže najsilnejšie puto“, mnohí muži odpovedali, že v čase prieskumu nemali „najlepšieho priateľa“. Muži sa stretajú skôr v skupinách než v dôvernom rozhovore – vyhýbajú sa intimite, a aj tu sledujú príkaz nebyť ako ženy. Konštrukcia mužskosti sa často zamieňala s procesom oddeľovania sa.

 

Podľa knihy XY. Identita muža (ASPEKT 1999, preklad Ladislav Lapšanský). Príďte si ju prečítať do našej knižnice. 

 

 

Ako citovať tento článok:

red. Byť mužom znamená NEBYŤ In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 13/10/2022. Získané 23/05/2024 - 14:24. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/byt-muzom-znamena-nebyt