Cena Egona Erwina Kischa za knihu Mojich 7 životov

Gratulujeme Jane Juráňovej a Agneši Kalinovej! Kniha Mojich 7 životov získala Cenu Egona Erwina Kischa 2013. Ocenenie pre literatúru faktu si prevzala Jana Juráňová v Prahe.

Mojich 7 životov je knižný rozhovor so známou tvárou Kultúrneho života a Slobodnej Európy - novinárkou, redaktorkou, prekladateľkou a filmovou i politickou publicistkou Agnešou Kalinovou. Je prvou publikáciou nového radu Rozhovory ASPEKTU. S Agnešou Kalinovou sa zhovárala Jana Juráňová, aby si pre seba aj pre nás "zopakovala" vraj krátke, ale o to úmornejšie 20. storočie.

Ako citovať tento článok:

red. Cena Egona Erwina Kischa za knihu Mojich 7 životov In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 20/10/2013. Získané 15/09/2019 - 09:32. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/cena-egona-erwina-kischa-za-knihu-mojich-7-zivotov