Cena Literárneho fondu pre Janu Juráňovú

Spisovateľka a dramatička Jana Juráňová získala Cenu literárneho fondu za divadelnú hru Tichý bič. Hru, ktorá sa venuje fašistickej minulosti Mila Urbana, ocenila Sekcia pre pôvodnú literatúru Literárneho fondu. Jana Juráňová si ocenenie prevzala v utorok 14. júna 2016 v Zichyho paláci v Bratislave. Gratulujeme!

Predseda poroty Ceny Literárneho fondu Peter Mišák pri odovzdávaní ceny Tichý bič označil za „komornú drámu s hĺbkou a záberom, hoci na to nepotrebuje ani hlučnú reklamu, ani ohurujúcu výpravu (...) hra Jany Juráňovej približuje ľudskú drámu talentovaného autora a novinára, ktorý v zlomových dejinných okamihoch nedokázal vzdorovať obludnému fašistickému režimu. Verím, že po ´tichom´, civilne vystavanom diele siahnu aj rozhlasoví tvorcovia, aby ho malo možnosť spoznať čo najviac ľudí.“ 

Tichý bskúma osud jedného z najznámejších slovenských spisovateľov 20. storočia, počas vojny hlavného redaktora profašistického Gardistu. Spisovateľka a dramatička Jana Juráňová hľadá odpoveď na otázku, akú zodpovednosť má spisovateľ za svoje slová. Dej hry sa odohráva na začiatku 70. rokov 20. storočia, keď si vyše sedemdesiatročný Milo Urban v nedobrovoľnom ústraní zdanlivo pokojne nažíva so svojou oddanou manželkou v Chorvátskom Grobe pri Bratislave. Navštívi ho mladý redaktor, ktorý ho obdivuje, ale chce vedieť o svojom idole aj čosi viac. V divadelnej hre Tichý bič sa dozvieme prečo... 

Prečítajte si ukážku z oceneného dramatického textu O krvi a ranách slovenského národa.

Inscenácia Tichého biča v réžii Aleny Lelkovej mala v tejto divadelnej sezóne premiéru v Modrom salóne Slovenského národného divadla. 

1203

Foto: Peter Procházka

1204

Foto: Peter Procházka

1205

Foto: Peter Procházka

1206

Foto: Peter Procházka

Za poskytnutie fotografií srdečne ďakujeme Petrovi Procházkovi.

Ako citovať tento článok:

red. Cena Literárneho fondu pre Janu Juráňovú In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 14/06/2016. Získané 23/05/2024 - 16:26. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/cena-literarneho-fondu-pre-janu-juranovu