Cena Literárnej akadémie Panta Rhei Awards za knihu Potopené duše

Literárna vedkyňa Andrea Bokníková získala Cenu Literárnej akadémie Panta Rhei Awards za knihu Potopené duše. Z tvorby slovenských poetiek v prvej polovici 20. storočia. O laureátke rozhodla odborná porota, ktorá ocenenie udeľuje za výnimočné knižné dielo v danom roku.

Literárna vedkyňa Andrea Bokníková povyberala roztratené publikované i nepublikované básnické texty dvanástich slovenských poetiek vo verejných a súkromných archívoch a v edičnej spolupráci ASPEKTU ich pripravila do čitateľsky atraktívnej podoby, pričom „zozbierala“ aj osudy autoriek a dovolila im tak prehovoriť vlastnými slovami. Výsledkom je literárny materiál, ktorý svojou atraktivitou, umeleckou úrovňou aj skúsenostno-myšlienkovým bohatstvom právom patrí k dôležitým príspevkom do mapy našej modernej poézie.

Čítanka predstavuje tvorbu autoriek: Šára Buganová, Bela Dunajská, Henny Fiebigová, Ľudmila Groeblová, Zora Jesenská, Elena Kamenická, Sláva Manicová, Viera Markovičová-Záturecká, Nora Preusová, Viera Szathmáry-Vlčková, Viola Štepanovičová, Hana Záhorská. Výber z ich básnickej tvorby sprevádzajú medailóny o živote a diele, ukážky z nebásnických textov (článkov, esejí, korešpondencie) a fotodokumentácia.

Potopené duše sú treťou v poradí aspektovských čítaniek. Prvú z nich pod názvom Slovenka pri knihe sme venovali Hane Gregorovej, druhá – Slovenka doma i na cestách prináša výber z diela Terézie Vansovej. Tretia, ocenená čítanka približuje tvorbu dvanástich slovenských poetiek prvej polovice 20. storočia.

 
Foto: Panta Rhei a Andrea Bokníková
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PS: Cena je už doma, neúnavne ju stráži kocúr Félix. 
Ako citovať tento článok:

red. Cena Literárnej akadémie Panta Rhei Awards za knihu Potopené duše In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 24/07/2018. Získané 27/05/2024 - 07:46. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/cena-literarnej-akademie-panta-rhei-awards-za-knihu-potopene-duse