Cena Woman of Courage pre Oľgu Pietruchovú

Gratulujeme Oľge Pietruchovej k medzinárodnému oceneniu Woman of Courage. Dlhoročná ľudskoprávna aktivistka a riaditeľka Odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR si cenu odniesla za „odvážnu snahu dodržiavať a propagovať práva všetkých ľudí nezávisle od rodu, rodovej identity a sexuálnej orientácie“. „Beriem to ako ocenenie práce všetkých tých žien a mužov, ktorí sa zasadzujú za presadzovanie rodovej rovnosti, za ľudské práva a budovanie tolerantnejšej spoločnosti,“ uviedla pre TASR Oľga Pietruchová.

Ocenenie udeľuje veľvyslanectvo USA ženám za mimoriadnu odvahu pri presadzovaní ľudských práv, presadzovaní rovnosti žien a sociálneho pokroku. Nominujú ich ambasády po celom svete.

Ako citovať tento článok:

red. Cena Woman of Courage pre Oľgu Pietruchovú In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 03/04/2014. Získané 14/06/2024 - 01:42. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/cena-woman-courage-pre-olgu-pietruchovu