Chvíľa s Jaroslavou Blažkovou

Pripomeňte si nedávnu prezentáciu Jaroslavy Blažkovej v Bratislave, vypočujte si, čo povedala o emigrácii, živote v Kanade a návrate na Slovensko. Znovu si môžete vychutnať aj čítanie Zuzany Kronerovej z kníh Jaroslavy Blažkovej. V relácii Týždeň v kultúre televízie TA3 (17.30 min.).

Pozrieť si môžete aj PREZIntáciu venovanú tvorbe Jaroslavy Blažkovej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ako citovať tento článok:

red. Chvíľa s Jaroslavou Blažkovou In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 10/12/2014. Získané 02/06/2023 - 20:05. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/chvila-s-jaroslavou-blazkovou