Čítanie Jany Juráňovej v Mestskej knižnici v Bratislave

Mestská knižnica v Bratislave a ASPEKT

pozývajú na autorské čítanie Jany Juráňovej, Pavla Vilikovského, Agdu Bavi Paina

s názvom Poviedky o láske

KEDY: utorok 12. februára 2013 o 17.30 hod.

KDE: Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry, Laurinská 5, Bratislava

Podujatie moderuje Dado Nagy.

 

 

Príloha: 
Ako citovať tento článok:

red. Čítanie Jany Juráňovej v Mestskej knižnici v Bratislave In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 08/02/2013. Získané 26/07/2020 - 04:23. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/citanie-jany-juranovej-v-mestskej-kniznici-v-bratislave