Cítiš sa bezpečne? Diskusia o feministických prístupoch k bezpečnosti

Ruské napadnutie Ukrajiny vo februári 2022 ovplyvnilo témy spojené s individuálnou aj kolektívnou bezpečnosťou v strednej a východnej Európe. Lenže diskusie (nielen) na Slovensku sú zväčša polarizované a zdá sa, že ich viac motivuje snaha zaujať „správnu pozíciu“ než pochopiť situáciu. Na tomto podujatí sa prizrieme vybraným aspektom politickej histórie, obrany štátov či feministických štúdií bezpečnosti a budeme sa tak usilovať súčasné diskusie trochu rozrôzniť. Historička Andrea Pető (Maďarsko), sociologička Weronika Grzebalska (Poľsko) a výskumníčka medzinárodných vzťahov Míla O'Sullivan (Česko) v diskusii so Zuzanou Maďarovou budú hovoriť aj o týchto otázkach:

  • Aké sú kľúčové výzvy pre bezpečnosť strednej a východnej Európy?
  • Aké zmeny v obrannej politike krajín tohto regiónu môžeme sledovať v uplynulých rokoch?
  • Ako každodenné aspekty bezpečnosti, ktoré sa týkajú rodovo podmieneného násilia, maskulínneho charakteru inštitúcií alebo životných a pracovných podmienok súvisia s bezpečnosťou krajín?
  • Čo nám môže prezradiť história o kritickom patriotizme žien v strednej a východnej Európe?
  • Čo vlastne žiadame, keď požadujeme mier?

Aj vy môžete položiť otázku:

KEDY: 23. novembra 2022 o 17.30

KDE: A4 kultúrny priestor, Bratislava

Diskusia sa bude konať v angličtine, na stránke www.aspekt.sk zverejníme písomný výstup v slovenčine.

 

Podujatie organizuje ASPEKT v spolupráci s pražskou kanceláriou Heinrich Böll Stiftung.

Ako citovať tento článok:

red. Cítiš sa bezpečne? Diskusia o feministických prístupoch k bezpečnosti In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 07/11/2022. Získané 23/05/2024 - 16:04. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/citis-sa-bezpecne-diskusia-o-feministickych-pristupoch-k-bezpecnosti